1234

Změň Vajgar

Informace k projektu

Změň Vajgar se posunul do další fáze. Přijďte se podívat na návrh studie

Zveme Vás na veřejné projednání návrhové části Územní studie revitalizace sídliště Vajgar, Jindřichův Hradec, které se uskuteční v pondělí 17. dubna 2023 od 16:30 v kinosále Kulturního domu Střelnice. Přijďte s námi o návrhu diskutovat a sdělit nám své podněty. Studii představí její autoři, architekti Tomáš Beneš a Andrea Junková.

Podněty a připomínky k návrhu studie je možné uplatnit do 6. dubna 2023, a to písemně na podatelnu Městského úřadu Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec (doporučujeme využít vzorový formulář ikona souboruzde), nebo elektronicky prostřednictvím odkazu zde.

Návrhová část územní studie je zveřejněna níže v tabulce - Územní studie revitalizace sídl. Vajgar, návrhová část pro veřejné projednání. 

Důvodem zpracování této studie je pořízení kvalifikovaného podkladu pro budoucí rozhodnutí města Jindřichův Hradec o způsobu revitalizace tohoto sídliště s cílem zvýšit kvalitu bydlení, to vše s respektem k životnímu prostředí a v souladu s aktuálními trendy při tvorbě veřejného prostoru. Studie v analytické části posuzuje stávající stav technické infrastruktury, dopravy, veřejných prostranství, sportovišť a dalších míst pro odpočinek. Součástí analytické části bylo i dotazníkové šetření Změň Vajgar mezi obyvateli sídliště. Na základě výsledků analytické části navrhl řešitelský tým koncepční řešení pro každou jednotlivou oblast s cílem zvýšit atraktivitu a kvalitu života obyvatel sídliště Vajgar.

Zahájení zakázky leden 2022

Ukončení zakázky červenec 2023

Pořizovatel: Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor rozvoje Kontaktní osoby: Martina Pechová, pechova@jh.cz, Lenka Baranová, baranova@jh.cz.

Zhotovitel: Ing. arch. Tomáš Beneš


Změň Vajgar.

Dokumenty a média

Články: 

Projekt Změň Vajgar pokračuje. Návrh konceptu byl prezentován pracovní skupině (15. 8. 2022)

Máme výsledky průzkumu Změň Vajgar. Podívejte se, jak obyvatelé vidí svoje sídliště (27. 5. 2022)

Dotazníky Změň Vajgar vyplnilo téměř tisíc lidí. Desítka vylosovaných navíc vyhrála ceny (5. 4. 2022)

Projekt Změň Vajgar se posunul do další fáze. Na řadě jsou urbanistické procházky (25. 3. 2022)

Videoaktuality: 

Obyvatelé sídliště Vajgar mohou své názory vyjádřit v dotazníkovém šetření (15. 3. 2022)
Jak zlepšit život na sídlišti Vajgar navrhne vznikající studie (6. 1. 2022)

Územní studie revitalizace sídl. Vajgar, návrhová část pro veřejné projednání

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruVAJGAR ÚS-C.pdf3.59 MB .pdf
ikona souboruVajgar ÚS-D2.pdf15.7 MB .pdf
ikona souboruVajgar ÚS-D3.pdf1.01 MB .pdf
ikona souboruVajgar ÚS-D4.pdf988.94 KB .pdf
ikona souboruVajgar ÚS-D5.pdf998.44 KB .pdf
ikona souboruVajgar ÚS-D6.pdf824.42 KB .pdf
ikona souboruVajgar ÚS-D7.pdf2.88 MB .pdf
ikona souboruVajgar ÚS-D8.pdf17.11 MB .pdf
ikona souboruVajgar ÚS-D9.pdf16.93 MB .pdf
ikona souboruVajgar ÚS-D10.pdf15.99 MB .pdf
ikona souboruVajgar ÚS-D11.pdf331.65 KB .pdf
ikona souboruVajgar ÚS-D12.pdf291.29 KB .pdf
ikona souboruVajgar ÚS-D13.pdf1007.53 KB .pdf
ikona souborunávrh podzemního parkoviště vnitroblok.pdf341.59 KB .pdf

Územní studie revitalizace sídl. Vajgar, analytická část

Dotazníkové šetření VŠE FM Jindřichův Hradec

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruShrnující tabulky255.3 KB .pdf
ikona souboruVýsledky dotazníkového šetření Změň Vajgar2.97 MB .pdf
ikona souboruVýzkumná zpráva z dotazníkového šetření3.73 MB .pdf
Vytvořeno 6.1.2022 11:26:49 - aktualizováno 8.3.2023 14:45:58 | přečteno 6002x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load