1234

Změň Vajgar

Informace k projektu

Máme výsledky průzkumu Změň Vajgar. Podívejte se, jak obyvatelé vidí svoje sídliště

Během letošního března probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli sídliště Vajgar. Zjišťovali jsme, co je podle místních obyvatel potřeba změnit, co se jim líbí, co jim chybí. Dotazník našli obyvatelé Vajgaru přímo ve svých schránkách, na sběrných místech a vyplnit ho mohli také online. Celkem se do sociologického průzkumu zapojilo 998 respondentů.

Město Jindřichův Hradec připravuje ve spolupráci s architektonickou kanceláří Ing. arch. Tomáše Beneše územní studii revitalizace sídliště Vajgar, která si klade za cíl komplexně řešit problémy tohoto území a připravit kvalitní podklady pro rozhodování o revitalizaci veřejných prostranství, a právě dotazníkové šetření je nedílnou součástí analytické části studie.

Dotazníkový výzkum včetně jeho vyhodnocení provedla Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické. Kompletní výsledky dotazníkového šetření, tabulky a závěrečnou výzkumnou zprávu najdete pod tímto článkem. V rámci této fáze projektu proběhly také dvě urbanistické procházky s řešitelským týmem územní studie a sousedské setkání nad mapou.

Co nám řekly výsledky výzkumu?

Do dotazníkového výzkumu se převážně zapojily ženy (86 %). Nejvíce respondentů bylo ve věkové skupině 65 let a více, naopak nejméně jich bylo ve věkové skupině 15–20 let. Nejvíce respondentů bylo mezi pracujícími a seniory. Zhruba 20 % respondentů žije v domácnosti samo, 30 % ve dvou a asi 45 % domácností je vícečetných. Zhruba jednu čtvrtinu domácností tak tvoří senioři. Zhruba čtvrtina domácností vlastní psa.

Co se líbí, co se nelíbí?

Co se týká samotných výsledků, tak respondenti kladně hodnotili třeba dostupnost sídliště, a to jak MHD, tak i pěšky nebo na kole. Naopak velmi špatné hodnocení dostalo sídliště v oblasti možností parkování, téměř 50 % respondentů možnost parkování na sídlišti označilo nejhorší známkou. Průměrnou známkou pak lidé hodnotili vzhled veřejných prostranství, čistotu a hluk na sídlišti, nebo množství a strukturu zeleně. K tomu, co by se mělo na sídlišti podle respondentů zlepšit, pak patří také nabídka kulturních akcí a aktivit pro seniory. Většinou na jedničku pak lidé hodnotili nabídku a kvalitu škol nebo nabídku a otevírací dobu obchodů. Dvě třetiny obyvatel by si pak přály vybudovat na sídlišti komunitní zahradu, volnočasové centrum pro mládež i seniory a parkovací dům. Na sídlišti lidem chybí alternativní posezení, vodní prvky a odpadkové koše a také místa, kde by mohli samostatně relaxovat. Většina respondentů se na sídlišti necítí v noci bezpečně a většina si také myslí, že psi na sídliště patří a mělo by se s nimi při revitalizaci prostranství počítat.

Co bude dál?

Dotazníkové šetření „Změn Vajgar“ je součástí tzv. analytické části územní studie revitalizace sídliště Vajgar. V současné době se na základě analytické části připravuje návrhová část, která bude prezentována veřejnosti k připomínkám.  Celá studie by měla být kompletně zpracována a předána městu v červnu příštího roku.  


Změň Vajgar.

Dokumenty a média

Aktualita: Dotazníky Změň Vajgar vyplnilo téměř tisíc lidí. Desítka vylosovaných navíc vyhrála ceny (5. 4. 2022)
Videoaktualita: Obyvatelé sídliště Vajgar mohou své názory vyjádřit v dotazníkovém šetření (15. 3. 2022)
Videoaktualita: Jak zlepšit život na sídlišti Vajgar navrhne vznikající studie (6. 1. 2022)

Územní studie revitalizace sídl. Vajgar, analytická část

Dotazníkové šetření VŠE FM Jindřichův Hradec

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruShrnující tabulky255.3 KB .pdf
ikona souboruVýsledky dotazníkového šetření Změň Vajgar2.97 MB .pdf
ikona souboruVýzkumná zpráva z dotazníkového šetření3.73 MB .pdf
Vytvořeno 6.1.2022 11:26:49 - aktualizováno 25.5.2022 8:52:27 | přečteno 5171x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load