1234

Tisková zpráva z rady města 16. května 2021

Kříž před návesní kaplí sv  Jana Nepomuckého v Matné

Služby města pořídí nový vůz na svoz odpadkových košů, vozidlo za měsíc vyveze odpad z pěti tisíc košů. Mění se podmínky a ceny za výlep plakátů. Přijímáme maximálně velikost plakátu A2 a od června se bude platit 6 Kč za jeden den a jeden plakát. Jihočeský kraj přispěje dotací na opravu dvou křížů v Matné a Děbolíně. Infrastruktura pro nové bydlení na Radouňce je o krok blíž realizaci. Podrobnosti a další témata si přečtěte v tiskové zprávě.

Služby města pořídí nový vůz na svoz odpadkových košů

Rada města schválila společnosti Služby města Jindřichův Hradec návrh veřejné zakázky na nákup vozidla s nástavbou pro svoz odpadkových košů. Jedná se o pořízení nového vozidla, které bude využito jako náhrada za současné vozidlo Piaggio Quargo z roku 2016. „Vozidlo je v provozu denně a za měsíc vyveze odpad zhruba z pěti tisíc odpadkových košů. Aktuálně využívané vozidlo je na hranici životnosti, je značně zkorodované a vyžaduje vysoké náklady na údržbu,“ doplnil starosta Jindřichova Hradce a jednatel společnosti Služby města JH Jan Mlčák. Nákup nového vozu bude městská společnost financovat z vlastních prostředků. 

Město mění podmínky a ceny za výlep plakátů

Rada města schválila upravený formulář na objednávku výlepu plakátů a změnu ceny za výlep. Od 1. června budou k výlepu přijímány jen plakáty do maximální velikosti formátu A2 na výšku. Plakáty menšího rozměru budou vylepovány za cenu plakátu A2. „Důvodem je velký zájem o výlep plakátů při omezené kapacitě výlepových ploch. Často pak musíme kvůli úplnému zaplnění ploch odmítat výlep plakátů větších formátů. Navíc, i v případě výlepu menšího formátu, je obsazena celá plocha formátu A2. Pokud budou na plakátovacích plochách jen plakáty formátu A2, využije se maximálně celý prostor,“ vysvětlil místostarosta Jindřichova Hradce Radim Staněk. Větší formáty nebudou z důvodu omezené kapacity výlepových ploch přijímány k výlepu s výjimkou Oznámení o konání voleb, kdy je zadavatelem město Jindřichův Hradec. Cena za výlep plakátů bude od 1. června 6 Kč vč. DPH za jeden plakát formátu max. A2 (tzn. A2, A3, A4) za den na 1 plochu. Současná cena je 4,50 Kč. Formuláře na objednání výlepu byly doplněny o právo zkrátit dobu výlepu plakátů u již vylepených plakátů, které nepropagují kulturní nebo společenskou událost v případě úplné naplnění kapacity výlepových ploch a také o právo stanovení pořadí výlepu plakátů podle druhu výlepové kampaně v případě nedostatku místa na plakátovacích plochách.

Město přispěje dobrovolným hasičům na oslavy 150 let od založení

Rada města schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Jindřichův Hradec na oslavy 150 let od založení sboru. Sbor dobrovolných hasičů plánuje uspořádat 11. června letošního roku ve spolupráci s profesionálními hasiči na náměstí Míru a v areálu hasičů akci pro širokou veřejnost. Na programu bude ukázka historické i současné hasičské techniky, práce hasičů i požárního sportu.

Projektovou dokumentaci na ZTV v Radouňce vypracuje firma Atelier M.A.A.T

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie zastavitelnosti ploch ve variantách – řadové rodinné domy, solitérní rodinné domy, popř. kombinace dle efektivního využití území. Projektová dokumentace má také řešit dopravní propojení se silnicí č. 128 a s ulicí Perleťová. Studii bude nutné koordinovat se společností EG.D kvůli přeložení nadzemního vedení vysokého napětí, které vede přes tuto lokalitu. V dokumentaci budou zahrnuty silnice, kanalizace splašková a dešťová, vodovod, rozvod plynu, chráničky připravené pro dodatečné provedení slaboproudých rozvodů a rozvody veřejného osvětlení. Na základě vypsaného výběrového řízení byla na zpracování projektové dokumentace vybrána firma Atelier M.A.A.T za cenu 807.000 Kč bez DPH.

Jihočeský kraj přispěje dotací na opravu dvou křížů v Matné a Děbolíně

Město Jindřichův Hradec získalo dvě dotace od Jihočeského kraje z programu Kulturní dědictví opatření č. 2 Drobná sakrální architektura. Na obnovu kříže před návesní kaplí sv. Jana Nepomuckého v Matné získalo město dotaci ve výši 20.000 Kč, celkové náklady na opravu budou 29.210 Kč.

Druhou dotaci ve výši 30.000 Kč ze stejného dotačního programu získalo město na restaurování kříže před kaplí nanebevzetí Panny Marie v Děbolíně. Celkové náklady na rekonstrukci budou 45 310 Kč. Oba kříže by měly projít opravou do konce října letošního roku.

Mgr. Eliška Čermáková, tisková mluvčí


z rady města 16. 5. 2022

ZTV  Radouňka

ZTV Radouňka

 
Kříž před kaplí Nanebevzetí Panny Marie v Děbolíně

Kříž před kaplí Nanebevzetí Panny Marie v Děbolíně

 
Kříž před návesní kaplí sv  Jana Nepomuckého v Matné

Kříž před návesní kaplí sv Jana Nepomuckého v Matné

 
Plocha studie   Radouňka

Plocha studie Radouňka

 
Fotografie výlepových ploch (1)

Fotografie výlepových ploch (1)

 
 
Vytvořeno 19.5.2022 16:11:06 | přečteno 111x | eliska.cermakova
load