1234

Strategické dokumenty


Strategický plán digitalizace úřadu

Moderní úřad, digitalizované agendy a automatizace procesů – to má být hlavními cíli strategického plánu digitalizace úřadu. Postupně by mělo dojít k zavedení služeb pro klienty jako je portál občana, chatbot, který dokáže zodpovědět základní otázky klientů, nebo postupné publikaci otevřených dat. Součástí strategického plánu je i analýza současného stavu úřadu. Z té vyplývá důležitost nastavení procesního a projektového řízení a systematické vzdělávání zaměstnanců nejen v oblasti digitálních kompetencí.

13.2.2023 12:04:17 | přečteno 92x | Mgr. Bc. Štěpán Mach | Celý článek
 

Strategický plán rozvoje města 2021–2025

Město Jindřichův Hradec připravilo dokument „Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec 2021–2025“. Je to dlouhodobý koncept rozvoje, formulující základní potřeby města na období let 2021–2025. Podobně jako nejmenší ekonomická jednotka, jakou je domácnost, tak i obce, města, regiony, republika, ale i větší celky, jako je Evropská unie, se neobejdou bez stanovení určitých cílů, jak dlouhodobých (strategických), tak krátkodobých (operačních), ke kterým chtějí v budoucnu směřovat a s jakými prostředky těchto cílů dosáhnout.

13.2.2023 12:04:22 | přečteno 107x | Mgr. Bc. Štěpán Mach | Celý článek
 
load