1234

Platný územní plán

Dne 14. 2. 2014 nabyla účinnosti územně plánovací dokumentace – Územní plán Jindřichův Hradec (dále jen ÚP), zpracovaná v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění – stavební zákon. Dokument zahrnuje celé správní území města Jindřichův Hradec, tzn.: Buk u J. Hradce, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár u J. Hradce, Jindřichův Hradec, Matná, Otín u J. Hradce, Políkno u J. Hradce a Radouňka.

Kompletní ÚP, tedy textová i grafická část včetně odůvodnění v listinné podobě je k nahlédnutí na MěÚ Jindřichův Hradec oddělení územního plánování (č. dv. 103) a oddělení stavebního a územního řízení (č. dv. 129), Janderova 147/II (vchod z parku).

Od října 2014 je spuštěna mapová aplikace Územní plán Jindřichův Hradec. Zde jsou zveřejněny zejména hlavní a koordinační výkres ÚP a textová část. Pomocí volitelných vrstev a nástrojů v aplikaci může každý jednoduchým způsobem zjistit možnosti využití pozemku či objektu, který ho zajímá. Tato webová aplikace je pouze informativní - při zájmu o realizaci jakéhokoli záměru je třeba navštívit oddělení stavebního a územního řízení.

18. 3. 2015 byla do mapové aplikace přidána Volitelná vrstva - Územní studie. Po jejím „zaškrtnutí“ se ve výkresu zvýrazní plochy, kde je podmínkou využití zpracování územní studie (je zahrnut i Regulační plán MPR Jindřichův Hradec). Kliknutím na takovou plochu se objeví okno s informacemi o fázích zpracování studie. Každý rok od platnosti ÚP bylo zpracováno několik studií, které jsou tímto způsobem zveřejněny. Jejich listinná podoba je k nahlédnutí na oddělení územního plánování.

11.9.2017 bylo vstupním jednáním s veřejností zahájeno pořizování Změny územního plánu Jindřichův Hradec

Odpovědi na často kladené dotazy a stručné pokyny pro práci s mapovou aplikací i volitelnou vrstvou Územní studie najdete v dokumentu FAQ ve formátu .pdf.

Na tomto místě, tedy na www.jh.cz v sekci „Územní plán“ najdete vždy aktuální informace týkající se Územního plánu Jindřichův Hradec. Pokud budete mít jakékoli dotazy k tomuto tématu, obraťte se prosím osobně na oddělní územního plánování, Ing. Petra Vozábalová, kancelář č. 103, Janderova 147/II, telefonicky na čísle 384 351 253 nebo mailem vozabalova@jh.cz.

Často kladené dotazy a vysvětlení základních pojmů:
ikona souboruFAQ (poslední aktualizace 15.6.2017)

Kompletní textové a grafické dokumenty územního plánu:
ikona souboruTextová část
ikona souboruVýkres základního členění území
ikona souboruHlavní výkres
ikona souboruVýkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

ikona souboruOdůvodnění
ikona souboruKoordinační výkres
ikona souboruKoncepce dopravy a dopravní infrastruktury
ikona souboruKoncepce technické infrastruktury - zásobování vodou, odkanalizování
ikona souboruKoncepce technické infrastruktury - zásobování plynem, teplem a el. en., spoje
ikona souboruVýkres předpokládaných záborů půdního fondu 
ikona souboruVýkres širších vztahů

Vytvořeno 23.3.2015 7:41:19 | přečteno 29610x | vladimir.kopp
load