1234

Probíhající změna č. 2

V souladu s §55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění je zahájeno pořizování 2. zprávy o uplatňování územního plánu Jindřichův Hradec, jejíž součástí budou pokyny pro vypracování změny č. 2 územního plánu Jindřichův Hradec. Po schválení 2. zprávy o uplatňování včetně pokynů pro zpracování změny č. 2 zastupitelstvem města, bude dále pokračováno s pořizováním změny č. 2. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města bude změna č. 2 pořizována tzv. zkráceným postupem dle §55a stavebního zákona.

Na této stránce budou průběžně zveřejňovány texty s aktuálními informacemi týkajícími se zprávy o uplatňování a změny č. 2 územního plánu seřazené dle data zveřejnění.


Průběžné informace

ikona souboruZveřejnění návrhu 2. zprávy (26.5.2023)
  • návrh zprávy včetně příloh je zveřejněn na úřední desce
  • 26.5.2023 až 26.6.2023 běží lhůta pro připomínkování veřejností

ikona souboruDruhá možnost pro uplatnění podnětů byla ukončena (28.2.2023)

ikona souboruDalší podněty (4. 1. 2023)
  • do 28. 2. 2023 je znovu otevřena možnost podávání písemných podnětů ke změně č. 2
  • podněty ke změně č. 2 podané do začátku roku 2022 není třeba podávat znovu, pokud však nejsou aktuální je třeba jejich písemné "zpětvzetí" nebo aktualizace

ikona souboruPočáteční informace (4.10.2021)

  • 29.9.2021 Zastupitelstvo schválilo zahájení pořizování změny č.2 Územního plánu Jindřichův Hradec (videozáznam jednání Zastupitelstva - bod 20)
  • 4.10.2021 až 7.1.2022 podávání podnětů na změnu č.2 územního plánu
  • po tomto termínu již nebudou žádné další podněty přijímány


Vytvořeno 4.10.2021 15:38:17 | přečteno 2201x | vladimir.kopp
load