1234

Probíhající změna č. 2

V souladu s §55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění je zahájeno pořizování 2. zprávy o uplatňování územního plánu Jindřichův Hradec, jejíž součástí budou pokyny pro vypracování změny č. 2 územního plánu Jindřichův Hradec. Po schválení 2. zprávy o uplatňování včetně pokynů pro zpracování změny č. 2 zastupitelstvem města, bude dále pokračováno s pořizováním změny č. 2. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města bude změna č. 2 pořizována tzv. zkráceným postupem dle §55a stavebního zákona.

Změna č. 2 je pořizována samostatně, bude řešit jiné podněty a požadavky než změna č. 1.

Na této stránce budou průběžně zveřejňovány texty s aktuálními informacemi týkajícími se zprávy o uplatňování a změny č. 2 územního plánu seřazené dle data zveřejnění.


Průběžné informace

ikona souboruPočáteční informace (4.10.2021)

  • 29.9.2021 Zastupitelstvo schválilo zahájení pořizování změny č.2 Územního plánu Jindřichův Hradec (videozáznam jednání Zastupitelstva - bod 20)
  • 4.10.2021 až 7.1.2022 podávání podnětů na změnu č.2 územního plánu
  • po tomto termínu již nebudou žádné další podněty přijímány


Vytvořeno 4.10.2021 15:38:17 | přečteno 1233x | vladimir.kopp
load