1234

Regulační plán MPR Jindřichův Hradec

Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec vydalo v souladu s ustanovením §69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších změn a předpisů a v souladu s ustanovením §§ 171 a 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších změn a předpisů opatření obecné povahy - Regulační plán MPR Jindřichův Hradec svým usnesením 468/26Z/2021 ze dne 24. 2. 2021.Opatření obecné povahy zahrnuje celé území Městské památkové rezervace Jindřichův Hradec a týká se všech vlastníků pozemků a staveb dotčených regulačním plánem. Tato dokumentace je závazná, stanovuje regulaci činnosti v řešeném území podrobněji než územní plán. Určuje urbanistické a architektonické regulativy v podrobnosti pro jednotlivé pozemky.

Kompletní textové a grafické dokumenty regulačního plánu:

ikona souboruTextová část - výrok
ikona souboruTextová část - odůvodnění
ikona souboruHlavní výkres - prostorová regulace
ikona souboruHlavní výkres - funkční regulace
ikona souboruHlavní výkres - regulace střech
ikona souboruHlavní výkres - kompoziční hodnoty zástavby
ikona souboruKoordinační výkres
ikona souboruVýkres širších vztahů
Vytvořeno 24.3.2021 8:12:42 | přečteno 7936x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load