1234

Územní plán po změně č.1

Dne 14. 2. 2014 nabyla účinnosti územně plánovací dokumentace – Územní plán Jindřichův Hradec (dále jen „ÚP“). Územně plánovací dokumentace je vždy zpracována pro celé správní území obce. Správní území města Jindřichův Hradec tvoří katastrální území: Buk u J. Hradce, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár u J. Hradce, Jindřichův Hradec, Matná, Otín u J. Hradce, Políkno u J. Hradce a Radouňka.

Dne 18. 10. 2022 nabyla účinnosti Změna č. 1 ÚP, jejímž obsahem byla aktualizace zastavěného území a několik změn využití ploch provedených na základě požadavků veřejnosti a Města. Změna č. 1 zasahuje do celého správního území města.
Závazným podkladem pro rozhodování v území je od 18. 10. 2022 dokument „Úplné znění územního plánu Jindřichův Hradec po vydání změny č. 1“. V podstatě jde o původní územní plán, do kterého je zapracovaná účinná změna č. 1. Kompletní úplné znění, tedy textová i grafická část včetně odůvodnění změny č. 1 je v listinné podobě k nahlédnutí na MěÚ Jindřichův Hradec oddělení územního plánování (č. dv. 103), Janderova 147/II (vchod z parku). V elektronické podobě ve formátu PDF jsou tyto dokumenty přístupné na úřední desce.

Elektronická podoba úplného znění v interaktivní podobě je umístěna na www.jh.cz v části „Úřad on-line“, „Mapy“ pod odkazem „Územní plán Jindřichův Hradec“. Zde jsou zveřejněny výkresy úplného znění – hlavní výkres, koordinační výkres a výkres veřejně prospěšných staveb, dále jsou přístupné kompletní dokumentace platných územních studií, účinného regulačního plánu a textová část úplného znění.
Odpovědi na často kladené dotazy a stručné pokyny pro práci s geoportálem najdete v dokumentu FAQ ve formátu .pdf.

Na www.jh.cz v části „Město",  „Územní plánování J. Hradec“ najdete vždy aktuální informace týkající se Územního plánu Jindřichův Hradec a pořizování jeho změn. Pokud budete mít jakékoli dotazy k tomuto tématu, obraťte se prosím osobně na oddělní územního plánování, Ing. Petra Vozábalová, kancelář č. 103, Janderova 147/II, telefonicky na čísle 384 351 253 nebo mailem vozabalova@jh.cz.

Často kladené dotazy a vysvětlení základních pojmů:
ikona souboruFAQ (poslední aktualizace 15.6.2017)

Vytvořeno 23.3.2015 7:41:19 - aktualizováno 19.10.2022 8:28:42 | přečteno 30972x | vladimir.kopp
load