1234

Základní informace

Počet obyvatel: k 1. lednu 2022 – 20 718 obyvatel
Rozloha: 74,27 km2
Poloha: rozkládá se na 15° východní délky a zhruba 49° severní šířky
Nadmořská výška: leží ve výšce 478 m nad mořem
Sídelní místo stejnojmenného okresu – největšího v ČR: 1944 km2
Vodní toky: řeka Nežárka a Hamerský potok
Rekreační rybník Vajgar: 49 ha
Kulturní a historické památky města: Státní hrad a zámek, Muzeum Jindřichohradecka, proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie, kaple sv. Maří Magdaleny, Výstavní dům Stará radnice, kostel sv. Jana Křtitele s minoritským klášterem, kostel Nejsvětější Trojice, kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Jakuba s Černínskou hrobkou, kostel sv. Václava, městská památková rezervace, měšťanské domy na hlavním náměstí
Další objekty ve městě: letiště; Zimní stadion Jana Marka; Tyršův stadion; fotbalové, tenisové a volejbalové kurty; krytý plavecký bazén; plovárna
Úzkorozchodný železniční systém: trať J. Hradec – N. Bystřice v délce 33 km, J. Hradec – Obrataň v délce 46 km.
Místní části města: Buk, Děbolín, Dolní Radouň, Dolní Skrýchov, Horní Žďár, Matná, Otín, Políkno, Radouňka

JH, místní části


Znak a vlajka města 

znak jind hradec m

Znak města Jindřichův Hradec vychází z podoby erbu pánů z Hradce, kde byla zlatá růže v modrém poli a je doplněný privilegiem krále Vladislava II. z roku 1483 o dva zlaté královské lvy a iniciálu W s korunkou. 

slovní popis: V modrém štítě dva zlatí přivrácení korunovaní dvouocasí lvi s červenou zbrojí, držící mezi sebou zlatou růži s červeným semeníkem, jedním listem dolů, převýšenou písmenem W pod korunou, obojí zlaté.






vlajka Jindřichova Hradce
Prapor navrhl Ing. arch. František Fical a jeho oficiální podoba byla schválena teprve v roce 1996. Na základě slovního popisu vypracoval Ing. arch. Zbyněk Hartmann pod vedením Ing. arch. Ficala dokumentaci pro výrobu praporu. Inspirovali se znakem města.

slovní popis: Modrý list se žlutou růží (o průměru poloviny šířky listu s červeným semeníkem a jedním listem k dolnímu okraji) v jedné třetině délky listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.



Vektorizaci historického znaku a vlajky města Jindřichův Hradec, včetně grafické stylizace přesně dopracovali společně PhDr. Zdeněk Kubík, heraldik a vexilolog a Ing. arch. Zbyněk Hartmann, architekt města v roce 2017.


Oprávnění užívat znak města vzniká buď přímo ze zákona nebo na základě souhlasu města. V případě, že někdo chce použít znak města například v souvislosti s propagací místní organizace nebo pořádané akce, je třeba o užití znaku požádat. Žádost s odůvodněním užití znaku a s popisem použití znaku pošlete na mail cermakova@jh.cz a následně bude žádost předložena Radě města Jindřichův Hradec k projednání. 

Užívání vlajky obce nelze podmínit souhlasem obce či jiným jejím aktem, neboť zákon takovou možnost nestanoví, naopak její užívání bez souhlasu obce zákon o obcích výslovně umožňuje. 


Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky spravuje registr komunálních symbolů takzvanou databázi REKOS, kde jsou údaje o obecních symbolech shromážděny. 


Vytvořeno 20.3.2014 6:42:23 - aktualizováno 14.6.2022 10:30:27 | přečteno 36288x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load