1234

Czech Point

logo czech point

Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech, a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Již nyní si můžete z pracovišť Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.

Základní informace o projektu

1. Ověřené výstupy z CzP vydávají tato pracoviště

 • Odbor živnostenský a správních činností, oddělení matriky,
  Janderova 147/II, kanceláře č. 59, (57, 58) – přízemí
  Mapa
  Janderova 147 II
 • Odbor vnitřní správy, oddělení provozní,
  Klášterská 135/II, kancelář č. 11 – přízemí
  Mapa
  MěÚ, budova Klášterská 135 

2. Otevírací doba

Pondělí, středa: 7:30 – 17:00 hodin
Úterý, čtvrtek: 7:30 – 15:30 hodin
Pátek: 7:30 – 13:30 hodin (Klášterská 135), 7:30 – 9:00 (Janderova 147)

3. Jaké služby poskytujeme

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

 • Obchodní rejstřík

 • Živnostenský rejstřík

 • Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:

 • Rejstříku trestů

4. Ceník

Evidence

Cena za 1. stranu

Cena za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík

100 Kč

50 Kč

Živnostenský rejstřík

100 Kč

50 Kč

Katastr nemovitostí

100 Kč

50 Kč

Rejstřík trestů

100 Kč

0 Kč

5. Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 Evidence Vyhledávací kritérium

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Vytvořeno 8.4.2011 9:01:57 - aktualizováno 12.1.2021 13:35:38 | přečteno 19871x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load