1234

Odbor správy majetku města

Dokumenty a formuláře Odboru správy majetku města.

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruCeník pro stanovení jednorázové úplaty za omezení vlastnického práva k nemovitostem
Ceník pro stanovení jednorázové úplaty za omezení vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro rok 2022
541.5 KB .pdf
ikona souboruHarmonogram svozu VOK 2023.pdf108.78 KB .pdf
ikona souboruHarmonogram svozu VOK 2023.pdf108.78 KB .pdf
ikona souboruPodklad pro stanovení jednorázové úplaty za omezení vlastnického práva k nemovitostem
Podklad pro stanovení jednorázové úplaty za omezení vlastnického práva k nemovitostem ve vlastnictví města Jindřichův Hradec pro rok 2022
17.83 KB .xlsx
ikona souboruPožadavky na opravu
Požadavky na opravu komunikací (vozovek a chodníků) a ostatních pozemků, po opravách, uložení apod. inženýrských sítí do pozemků města Jindřichův Hradec
568.26 KB .pdf
ikona souboruSazby nájemného a pachtovného uplatňované městem J. Hradec pro rok 2023704.84 KB .pdf
ikona souboruSouhlas s použitím osobních údajů95.3 KB .pdf
ikona souboruSouhlas s použitím osobních údajů13.17 KB .docx
ikona souboruVýzva k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti158.16 KB .pdf
ikona souboruVýzva k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti23.56 KB .docx
ikona souboruVzorová kupní smlouva180.03 KB .pdf
ikona souboruVzorová kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti184.36 KB .pdf
ikona souboruVzorová smlouva o nájmu pozemku130.17 KB .pdf
ikona souboruVzorová smlouva o pachtu pozemku132.31 KB .pdf
ikona souboruVzorová smlouva o pachtu zemědělského pozemku172.17 KB .pdf
ikona souboruVzorová smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti888.66 KB .pdf
ikona souboruVzorová smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, plyn983.83 KB .pdf
ikona souboruVzorová smlouva o zřízení služebnosti137.5 KB .pdf
ikona souboruŽádost o prodej pozemku, části pozemku188.2 KB .pdf
ikona souboruŽádost o prodej pozemku, části pozemku25.33 KB .docx
ikona souboruŽádost o pronájem pozemku, části pozemku189.11 KB .pdf
ikona souboruŽádost o pronájem pozemku, části pozemku28.53 KB .docx
ikona souboruŽádost o souhlas s opravou nebo rekonstrukcí vodovodní nebo kanalizační přípojky166.36 KB .pdf
ikona souboruŽádost o souhlas s opravou nebo rekonstrukcí vodovodní nebo kanalizační přípojky25.14 KB .docx
ikona souboruŽádost o umožnění uložení inženýrských staveb do pozemků města186.72 KB .pdf
ikona souboruŽádost o umožnění uložení inženýrských staveb do pozemků města79 KB .doc
ikona souboruŽádost o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem149.35 KB .pdf
ikona souboruŽádost o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem23.93 KB .docx
Vytvořeno 10.5.2018 11:13:22 - aktualizováno 2.1.2019 15:22:46 | přečteno 3465x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load