1234

Odbor výstavby a územního plánování

Dokumenty a formuláře Odboru výstavby a územního plánování.

Oddělení stavebního a územního řízení

ikona souboruVyhláška č. 431/2012 Sb.
ikona souboruVyhláška č. 62/2013 Sb.
ikona souboruŽádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
ikona souboruŽádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
ikona souboruŽádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o vydání společného povolení ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Oznámení záměru ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Ohlášení stavby ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o stavební povolení ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
ikona souboruŽádost o změnu stavby před jejím dokončením
Ohlášení dokončení stavby ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o povolení předčasného užívání stavby ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Oznámení změny v užívání stavby ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Ohlášení odstranění ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Společné oznámení záměru ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
ikona souboruProhlášení stavebníka

Ohlášení stavby, žádost o stavební povolení, oznámení stavby, oznámení o užívání stvaby, žádost o vydání kolaudačního souhlasu, oznámení změny v užívání stavby na webu MMR ČR.

Žádost o vyjádření k existenci sítí můžete podat zdarma on-line pomocí služby UtilityReport. Více informací se dozvíte z informačního letáku pro Jihočeský kraj.

Oddělení územního plánování

Územně analytické podklady – pasport oddíl I. a II. ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Územně analytické podklady – pasport oddíl III. ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o závazné stanovisko ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Žádost o územně plánovací informaci ikona souboruDOC, ikona souboruPDF
Návrh na pořízení změny územního plánu ikona souboruDOC, ikona souboruPDF

Vytvořeno 10.5.2018 11:13:29 - aktualizováno 16.8.2022 13:04:37 | přečteno 7434x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load