1234

Aktuální situace

Současná aktuální situace, z bezpečnostního hlediska, nepředstavuje pro občany města Jindřichův Hradec žádnou vážnou hrozbu. Nadále zde však zůstává velmi vážné zdravotní riziko. Je zcela nezbytné i nadále dodržovat základní pandemická opatření. Každý by měl zvážit riziko své možné nákazy, nebo nákazy příslušníků rodiny, svých nejbližších známých, nebo spoluobčanů.
K řešení pandemické situace tedy může stále přispět každý z nás. Dodržovat doporučená i nařízená pandemická opatření a sám se nenakazit.

Situace s pandemií není stále vyřešena. Její průběh už není dramatický. Přesto je nutné sledovat pandemickou situaci. A maximálně možně se chránit. Je důležité být preventivně "opatrný" a stále raději zachovávat přísnější hygienická a pandemická opatření.
Situace ve světě, v okolních státech, v dovolenkových destinacích, ale i v České republice ukazuje, že i přes všechna pandemická opatření nebude COVID z našeho života zcela vymýcen a bude se pravděpodobně i v dalších měsících vyskytovat v Jindřichově Hradci i nadále.
Tedy důležitý stále zůstává náš osobní přístup. Jeden extrém je zcela riziko odmítat a podceňovat. A druhý je podléhat zbytečné panice. Oba přístupy jsou nezdravé a špatné.

A aby toho nebylo málo, stálým nebezpečím jsou bezpečnostní hrozby a typy krizových situací a z nichž nejaktuálnější zůstávají vichřice s nárazy větru. POZOR - pády stromů jsou nejčastější příčinou úmrtí při orkánech, vichřicích a bouřkách nejen v letních měsících. A ani utonutí nejsou bohužel výjimkou. 

K ochraně každého občana DOPORUČUJEME:

  1. řada zcela zbytečných úrazů vzniká při našich kutilských aktivitách – dodržování ochrany zdraví a bezpečnosti práce je nutné realizovat nejen v práci, ale i na chatách, chalupách a zahrádkách, garážích, dílnách, ...
  2. být opatrný i při sportovních aktivitách, kdy nám hrozí pády, úrazy a poranění; i sport a zábava mohou být nebezpečné - například jízda na neosvětleném kole je doslova hazardem. Stejně tak jako jízda na kole bez přilby (při 80 % smrtelných úrazů na kole neměli cyklisté přilbu)
  3. vzhledem k vysokým letním teplotám je běžné se koupat všude kde se dá; důležité je nezapomínat na všechna rizika koupání ve volné přírodě. Například koupání za bouřky je doslova hazardem.
  4. věnovat pozornost svému majetku je také důležité – pozor na vandalství, krádeže, zásada nepouštět "nikoho cizího" do svého bytu, domu - platí stále
  5. z dlouhodobého hlediska pro náš život je důležité vědět, co jíme a kolik chemických látek z potravin zbytečně doslova „otravuje“ naše tělo

TRVALÉ NEBEZPEČÍ

Krizový management je mnohem rozsáhlejší a složitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Například trvalé nebezpečí spočívá především v každém z nás. Ukolébáni vyspělostí civilizace, jejími technologiemi, většinou si vůbec neuvědomujeme nebezpečí kolem nás a v blízkosti nás. Ale jen do doby, kdy se "něco" pokazí. Nejede výtah, vybije se mobilní telefon, přestane téct z kohoutku pitná voda, nejde proud, nefunguje bankomat, ... Nebo nás začne bolet zub, máme chřipku, opomenuli jsme preventivní prohlídky, léčba se úplně nepodařila. Nebo se stane ještě něco horšího a musí urgentně zasáhnout složky integrovaného záchranného systému, aby ochránili náš život, naše zdraví, kritickou infrastrukturu, majetek, nebo naše životní prostředí.

Nebezpečí spočívá v každém z nás také proto, že si neuvědomujeme, nebo spíše přehlížíme, opomíjíme, podceňujeme skutečnost, že se nám osobně může "něco zlého" stát. Přehlížíme, podceňujeme a bagatelizujeme rizika. Je veliký rozdíl mezi bezpečností státu (Česká republika je bezpečný stát) a mezi osobní bezpečností každého občana. Stát nedostane chřipku, nebolí ho zuby, nezlomí si nohu, neutopí se, nezasáhne ho blesk, nespadne ze skály, není obětí při dopravní nehody, nevyléčitelně neonemocní. To se stává pouze nám - lidem.

Statistika předčasných (lépe řečeno zbytečných) úmrtí v České republice je děsivá - více jak 100 000 úmrtí ročně. A to dopravní nehody představují je 0,50 %, 0,70% pády, 1,50% sebevraždy, ale 25% zhoubné novotvary a téměř 50% nemoci oběhové soustavy. Nestarat se o své zdraví se opravdu nevyplácí. A mnohdy, prevence nás nic nestojí. NA PREVENCI SE STÁLE DOHUŽEL ZAPOMÍNÁ.

Možná si řeknete jak výše uvedené řádky souvisí s krizovým řízením? Bohužel pro nás všechny, souvisí přímo životně.
Naším cílem je, aby všichni co stránky Městského úřadu Jindřichův Hradec navštíví a otevřou si část KRIZOVÉ ŘÍZENÍ, aby se aspoň trochu zamysleli nad svým životem, nad kvalitou svého života. Aby zhodnotili zda pro svou ochranu - ochranu svého života, zdraví, majetku, či životního prostředí udělali vše potřebné. Vždyť náš život si zaslouží trvalou ochranu, protože to je to jediné, co skutečně vlastníme. I když jen dočasně.
Z filosofického pohledu pro každého člověka je důležitá kvalita jeho života a proto naším cílem je zabývat krizovým managementem komplexněji. A ne jen zajišťovat přípravu na možné mimořádné události a krizové situace. 

AKCE, ÚKOLY, OPATŘENÍ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU v Jindřichově Hradci

V tomto roce v rámci celé oblasti krizového řízení Oddělení krizového řízení Městského úřadu v Jindřichově Hradci plní tyto hlavní úkoly:
1. Aktualizace Krizového plánu  obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec
2. Spolupráce s orgány měst a obcí obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec

Další plánované úkoly na rok 2023:
1. Úprava a aktualizace krizové dokumentace 
2. Realizace kontrol orgánu krizového řízení na úrovni obec u vybraných obcí

Ve svém úsilí v oblasti krizového managementu budeme i nadále pokračovat.

Je důležité si uvědomit, že naší prioritou je ochrana života a že stále je to nejdůležitější lidská činnost.


Vytvořeno 27.10.2011 13:02:46 - aktualizováno 13.9.2021 11:07:40 | přečteno 12459x | jiri.hruska
load