1234

Krizové řízení obce

Obce a města sehrávají v krizovém managementu (ve veřejné části krizového managementu) rozhodující roli. Důvod je ten, že jsou občanovi nejblíže a musí mu umět pomoci, kdykoli to občan potřebuje. Tedy hlavně při vzniku mimořádných událostí a krizových situací, kdy může být ohrožen jeho život, zdraví, ale i jeho majetek nebo životní prostředí.

Orgány obce musí být připraveny na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

K tomu je nutné:

  1. ujasnit si stanovené pravomoci a odpovědnost vyplývající z platných právních norem,
  2. vytvořit tým na řešení mimořádných událostí a krizových situací, připravit/vyškolit jeho jednotlivé členy,
  3. zpracovat krizovou dokumentaci obce,
  4. ujasnit a zpracovat seznamy sil a prostředků obce k řešení rozsáhlých mimořádných událostí a krizových situací.

Krizovou dokumentaci obce je nutné zpracovat pro situace, které jsou charakteristické pro řešení mimořádných událostí a krizových situací:

  1. řešení MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI v obci velitelem zásahu za spolupráce starosty obce
  2. řešení MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI v obci starostou obce (bez vyhlášení krizového stavu, při koordinaci záchranných a likvidačních prací starostou obce s rozšířenou působností, při řešení mimořádné události vzniklé v OBCI)
  3. řešení KRIZOVÉ SITUACE (po vyhlášení krizového stavu) starostou obce

Při všech třech situacích je rozhodující zajištění ochrany životů, zdraví občanů, ochrany majetku a životního prostředí

Oddělení krizového řízení Městského úřadu v Jindřichově Hradci obcím a městům správního obvodu obce s rozšířenou působností pomůže kdykoli řešit problematiku krizového managementu a také rozsáhlé mimořádné události a krizové situace. Oddělení krizového řízení zpracovalo krizovou dokumentaci obcí, kterou osobně pracovníci oddělení předali starostům měst a obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností.  Dále chceme realizovat rozsáhlou přípravu krizových manažerů obcí a tak orgánům obce a starostovi obce vytvořit podmínky k zajištění připravenosti obce na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Koncem roku 2015 vytvořil HZS podobnou dokumentaci k řešení mimořádných událostí a krizových situací a také ji předal starostům obcí.

Vytvořeno 27.10.2011 13:03:18 - aktualizováno 2.7.2020 12:10:41 | přečteno 10912x | jiri.hruska
load