1234

Krizové řízení ORP

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ na úrovni obce s rozšířenou působností je výkonem státní správy v přenesené působnosti. Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací a ostatní orgány obce s rozšířenou působností se na této připravenosti podílejí. A dále starosta obce s rozšířenou působností řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Rozsah úkolu si uvědomíme až v okamžiku, kdy se seznámíme s několika statistickými daty. Správní obvod obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec má rozlohu 933,24 km², na tomto území se nachází 7 měst a 51 obcí s 86 místními částmi. Celkem zde žije 48 000 obyvatel.

Složitost krizového managementu spočívá:

 • v možnosti vzniku 11 bezpečnostních hrozeb, 24 typů krizových situací a desítek potenciálních zdrojů mimořádných událostí a krizových situací (přírodních, technologických, technogenních, enviromentálních, společenských, ekonomických a sociálních),
 • v možném rozsahu ztrát, škod a bohužel i možných úmrtí
 • v omezených personálních, finančních a materiálních zdrojích,
 • z naší nezkušenosti s řešením krizových situací, které se vyskytují zcela ojediněle a s velmi malou frekvencí,
 • v neexistenci „teorie krizového managementu“.

Je zřejmé, že k realizaci opatření v oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany a zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací na úrovni obce s rozšířenou působností je nutné zajistit a splnit řadu úkolů a opatření.

Každý má v oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany stanoveny nějaké úkoly. Jsou to orgány státní správy, ale i samosprávy, prvky bezpečnostního systému České republiky, právnické osoby, ale i občané.
Cílem všech je zajistit reálnost jednotlivých úkolů a opatření při řešení všech možných mimořádných událostí a krizových situací, ale i jiných negativních jevů, událostí, procesů a činností, které mohou ohrozit náš život, naše zdraví, majetek a životní prostředí.

Pro bližší objasnění problematiky krizového řízení na úrovni obce s rozšířenou působností potenciálním zájemcům, o tuto oblast, chceme zpřístupnit tyto informace:

● data správního obvodu ORP Jindřichův Hradec

● orgán krizového řízení

 • ikona souborupůsobnost orgánu krizového řízení - obce s rozšířenou působností
 • ikona souborupůsobnost ostatních orgánů s působností na správním obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec a práva a povinnosti osob
 • ikona souborupůsobnost a úkoly orgánu krizového řízení - obce
 • ikona souborusystém, působnost a úkoly povodňových komisí
 • ikona souborusystém, působnost a úkoly epidemiologických komisí
 • ikona souborusystém, působnost a úkoly nákazových komisí

● pracoviště krizového řízení

 1. kontakty:
  Bc. Ing. Jaroslav Pešek, tel. 384351222, e-mail pesek@jh.cz
  Bc. Karel Kotil, tel. 384351221, e-mail kotil@jh.cz
 2.  
 3.  
 4. ikona souboruúkoly a opatření oddělení krizového řízení (pracoviště krizového řízení)
 5. výběr ikona souboruprávních norem řešící problematiku oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany obyvatel

● Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec

 • ikona souboruslozeni BR ORP 2023
 • ikona souboruúkoly Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec
 • ikona souboruStatut Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec
 • Jednací ikona souboruřád Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec
 • Plán jednání a činnosti Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec 

● Krizový štáb obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec

 • ikona souborusložení Krizového štábu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec
 • ikona souboruúkoly Krizového štábu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec při řešení mimořádných událostí a krizových situací
 • ikona souboruStatut Krizového štábu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec
 • Jednací ikona souboruřád Krizového štábu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec

● povodňové komise 

 • složení Povodňová komise ORP Jindřichův Hradec - bude upřesněno
 • ikona souboruúkoly Povodňová komise ORP Jindřichův Hradec

● krizová dokumentace, plány

ikona souboruPřehled, seznam úkolů a opatření nutných ke koordinaci záchranných a likvidačních prací a k řešení krizových situací, včetně způsobu zajištění jejich provedení, seznam plánů, přehled spojení na subjekty podílející se na zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací a k zajištění úkolů a opatření koordinace záchranných a likvidačních prací na správním obvodu obce s rozšířenou působností, přehled sil a prostředků a humanitární pomoc, tedy vše co by mohlo být použito pro řešení mimořádných událostí a krizových situací na úrovni ORP Jindřichův Hradec.

● analýza rizik

 • bezpečnostní ikona souboruhrozby
 • ikona souborutypy krizových situací
 • potenciální ikona souboruzdroje mimořádných událostí a krizových situací
 • ikona souboruanalýza rizik obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec
 • ikona souborupřehled možných následků mimořádných událostí a krizových situací

● válečné hroby

 ikona souboruÚdaje o válečných hrobech, které se nacházejí na území správního obvodu ORP Jindřichův Hradec.

● požární ochrana

 • požární ikona souboruřád města
 • ikona souborukategorie a vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů
 • ikona souboruřád ohlašovny požárů
 • ikona souborupřehled zdrojů vody pro hašené požárů
 • JSDHO
  1. Jindřichův Hradec
  2. Buk
  3. Dolní Skrýchov
  4. Políkno

V případě Vašeho zájmu o tuto oblast, poskytnutí informací, sdělení návrhů, či připomínek, můžete kdykoli  kontaktovat nás - pracovníky Oddělení krizového řízení Městského úřadu v Jindřichově Hradci:
Bc. Ing. Jaroslav Pešek , tel. 384351222, e-mail pesek@jh.cz
Bc. Karel Kotil, tel. 384351221, e-mail kotil@jh.cz  

Informace, které zde získáte, mohou zajistit ochranu vašeho života, zdraví Vám a členům vaší rodiny, také majetku, v případě vzniku mimořádných událostí, nebo krizových situací ve vaší bezprostřední blízkosti. Proto DOPORUČUJEME pročíst všechny odkazy týkající se oblasti krizového řízení.

Vytvořeno 27.10.2011 13:03:10 - aktualizováno 13.7.2020 8:37:06 | přečteno 15033x | jiri.hruska
load