1234

Občan

Protože mimořádné události a krizové situace nejvíce postihují občana a jeho rodinu, DOPORUČUJEME věnovat této části krizového managementu velikou pozornost. 

Je zřejmé, že z úrovně obce s rozšířenou působností nemáme mnoho možností chování občanů ovlivnit tak, aby se občan „krizově“ nechoval. Nicméně o této problematice je nutné zveřejňovat co nejvíce informací. Nikdo nechce přece vážně onemocnět, nechceme mít dopravní nehodu, nebo aby nám shořel dům, či vyhořel byt, aby náš majetek zabavil exekutor. Přesto se to stává.

Proto je velmi důležité o možných rizicích, hrozbách, ohroženích a nebezpečích neustále hovořit a poskytovat o nich dostatek informací. A občan si sám rozhodne, jak se bude chovat a i jak se bude chránit sebe i svou rodinu.

Motto oddělení krizového řízení v Jindřichově Hradci zní: KAŽDÉ PŘEDČASNÉ ÚMRTÍ JE ZBYTEČNÉ.

Všichni bychom měli mít dostatek informací o tom, jak se chránit, a znát například:

Zabraňme zbytečným úmrtím, úrazům a poškozením zdraví. Chraňme své děti, vnuky, vnučky, ale i sebe:

PÉČÍ O SVÉ ZDRAVÍ

 • aktivní styl života, využívání volného času,
 • vyhýbání se zbytečným zdravotním rizikům (kouření, alkohol, braní drog, přejídání se, …),
 • pravidelné preventivní zdravotní prohlídky, zvážit možnosti očkování,
 • okamžité řešení zdravotních potíží,
 • nepodlehání starostem,
 • umění odpočívat,
 • hledání příčin mnoha onemocnění by měla začít u našeho jídla a pití (např. aspartam, glutamát, …, víte, že ty krásně syté barvy našich potravin a limonád byly vyrobeny z ROPY).

DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

 • na pracovišti,
 • ALE i v domácnosti, na chatách, chalupách a zahradách.

POSKYTOVÁNÍM PRVNÍ POMOCI

 • získávání teoretických znalostí o poskytování první pomoci, zejména resuscitaci
 • školení v praktických dovednostech v této oblasti.

UVĚDOMĚLÝM VYHÝBÁNÍM SE ZBYTEČNÝM RIZIKŮM

 • uvědomělé předcházení úrazům (jízda na kole a na lyžích pouze s helmou, brýlemi, …)
 • dodržování pravidel silničního provozu
 • psychická odolnost, uvědomění si psychických problémů, velké zátěže
 • nepřeceňování svých schopností a dovedností
 • nepodstupování zbytečných rizik při zábavě, sportu, při trávení volného času
 • adrenalinová zábava nikdy nesmí být bezhlavým riskováním (i řidiči formule 1 mívají smrtelné nehody, ne všichni horolezci, potápěči, parašutisté se vrátili z výletu či dovelené domů, …)
 • střídmý přístup k alkoholu a kouření
 • vyhýbání se experimentům s drogami
 • dobrý přehled o tom, co jíme a pijeme, o kvalitě potravin, které kupujeme, apod.

ZNALOSTÍ RIZIK V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ A ZNALOSTÍ OPATŘENÍ OCHRANY OBYVATEL

 • uvědomění a znalost možných rizik v místě bydliště, školy, zaměstnání, dovolené
 • znalost opatření ochrany obyvatel (VAROVÁNÍ, UKRYTÍ, EVAKUACE, NOUZOVÉ PŘEŽITÍ, ...)
 • aktivní reakce v případě ohrožení

Člověk, který má dostatek informací, se i v krizových situacích dovede chovat racionálně. Dovede ochránit sebe, své nejbližší, ale také dovede poskytnout pomoc i ostatním ohroženým občanům.

Vytvořeno 27.10.2011 13:32:40 - aktualizováno 15.6.2021 10:08:00 | přečteno 11493x | jiri.hruska
load