1234

Rizika a hrozby

Rizika a hrozby představují pro každého člověka nebezpečí, která mohou vyústit v ohrožení jeho života, zdraví a majetku.

Pro společnost představují rizika a hrozby reálná nebezpečí. Například ohrožení, či dokonce ničení kritické infrastruktury, majetku, životního prostředí. Nebo dokonce ohrožení svrchovanosti, územní celistvosti státu, ohrožení demokratických svobod, narušení trvale udržitelného rozvoje obce, kraje, státu. Existenci ekonomických rizik a rizik olivňujících ekonomický rozvoj států, významných podnikatelských subjektů, ale i malých živnostníků také nelze přehlížet. A v neposlední řadě existuje celá škála rizik, která mohou fatálním způsobem ovlivnit život každého člověka, rodiny či komunity.

Z důvodu, že rizika lze v mnohých případech zmírnit, je nutné řešit v rámci krizového řízení i celou oblast riskmanagementu (řízení rizik, management rizik). Opatření korekce rizik a preventivní opatření tak představují významný nástroj realizace ochrany obyvatel, majetku, kritické infrastruktury a i životního prostředí.

Rizika a hrozby tu byly, jsou a vždy budou.

K přípravě a realizaci úkolů a opatření korekce rizik a preventivních opatření je nutné porozumět rizikům a hrozbám:

Z pohledu možných rizik a hrozeb byl, stále je a vždy bude krizový management pro přežití každého člověka nejdůležitější činností v jeho životě. Neustálé „vyhýbání se rizikům“ a účinná ochrana před hrozbami jsou jediný způsob, jak přežít a žít normální, spokojený a harmonický život.

Chcete žít klidný a spokojený život - seznamte se se s krizovým managementem.Vytvořeno 4.7.2014 8:11:46 - aktualizováno 15.6.2021 10:05:41 | přečteno 10103x | jiri.hruska
load