1234

Odbor finanční

Finanční odbor se člení na:

  • oddělení účetnictví a rozpočtu,
  • oddělení místních poplatků.

Odbor je umístěn v budově Městského úřadu v Klášterské ulici 135/II, Jindřichův Hradec.

Oddělení místních poplatků se nachází v přízemí v kancelářích č. 12 a 13.
Hlavní pokladna se nachází v přízemí v kanceláři č. 18.
Ostatní kanceláře se nacházejí ve 2. patře č. dveří 203, 204, 205 a 208.

Doručovací adresa

Městský úřad Jindřichův Hradec
Finanční odbor
Klášterská 135/II
377 01 Jindřichův Hradec

Úřední hodiny

Pondělí, středa 7:30 - 17:00 hodin, pátek 7:30 - 13:30 hodin.

Náplň odboru

  • Zajištění účetnictví a výkaznictví města
  • Zpracování rozpočtu města, rozpočtového výhledu a závěrečného účtu
  • Evidence ztrát a nálezů
  • Pojištění majetku města a odpovědnosti za škodu
  • Správa místních poplatků
JménoFunkceKontaktE-mail

odbor finanční

Ing. Gabriela Dvořákovávedoucí finančního odboru+420 384 351 120g.dvorakova@jh.cz
Milena Dvořákovávedoucí odd. účetnictví a rozpočtu, hl. účetní, výkazy+420 384 351 121m.dvorakova@jh.cz
Blanka Zárubováúčtování příjmů, pohledávky, platby+420 384 351 122zarubova@jh.cz
Jana Hořejšíúčtování výdajů, platební styk+420 384 351 126horejsi@jh.cz
Daniela Kauckáevidence faktur, závazky, platební styk+420 384 351 123kaucka@jh.cz
Ing. Hana VondrušováDPH, fakturace+420 384 351 127vondrusova@jh.cz
Ing. Jana Nováková, DiS.rozpočet města, RO+420 384 351 125j.novakova@jh.cz
Eva Sedláčkováhlavní pokladna, pokutové bloky+420 384 351 108sedlackova@jh.cz
Veronika Píchováúčt. fondů, ztráty a nálezy+420 384 351 108v.pichova@jh.cz
Alena Píchováúč. a evid. majetku, pojištění+420 384 351 124a.pichova@jh.cz
Alena Fleišmanovávedoucí odd. míst. poplatků, metodika, popl. ze psů, pobytu+420 384 351 132fleismanova@jh.cz
Ing. Barbora Heinepoplatky za kom. odpad, veř. prostr.+420 384 351 133heine@jh.cz
Kateřina Kopáčkovápoplatky za kom. odpad, veř. prostr.+420 384 351 134kopackova@jh.cz
load