1234

Ztráty a nálezy

Agendu ztrát a nálezů zajišťuje pokladna městského úřadu. 

Jméno Telefon E-mail Adresa Č. dveří
Veronika Píchová 384 351 108 v.pichova@jh.cz Klášterská 135/II 18
Eva Sedláčková 384 351 108 sedlackova@jh.cz Klášterská 135/II 18

Nalezené věci

Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo.

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění - ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu, obvykle do 3 dnů od nálezu, nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nález provozovateli těchto zařízení, který s ním naloží podle jiných právních předpisů.

Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zbrojní průkazy a jiné doklady vydané orgány státní správy se předávají k provedení opatření příslušnému orgánu, který je vydal.
Kreditní a platební karty, u kterých je majitel neznámý a nelze ho zjistit, se odesílají příslušné instituci.

Předměty, které nespadají do kategorie předmětů, které nelze definovat a odevzdat jako nález, např.:

  • věci, které pro své poškození či zjevnou nefunkčnost nemohou sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají,
  • věci, které podléhají zkáze - potraviny, krmivo, apod.,
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé.

Místem, kde je možno odevzdávat nálezy, je hlavní pokladna Městského úřadu Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II. Mimo pracovní dobu hlavní pokladny je možno nalezenou věc odevzdat na služebnu Městské policie Jindřichův Hradec, Masarykovo nám. 168/II (zadní vchod cukrárny Kaštánek).

Vlastník musí prokázat svou totožnost a před převzetím nálezu musí uvést jednoznačnou identifikaci vlastnictví nalezené věci. Po identifikaci a před vydáním nálezu je vlastník povinen uhradit Městu Jindřichův Hradec vyčíslené náklady za opatrování věci nebo zvířete, případně nálezné. Dále je s vlastníkem vyplněn protokol o předání nalezené věci nebo zvířete.

Nalezená zvířata

Nalezená zvířata na území města Jindřichův Hradec jsou odchytávána na základě oznámení nebo vlastního zjištění Městskou policií Jindřichův Hradec a v případě nezastižení nebo nezjištění majitele jsou umístěna v náhradní péči. Psi jsou umístěni v záchytných kotcích jejichž provozovatelem jsou Služby města Jindřichův Hradec www.psi-jh.estranky.cz. Informace o dalších psech a kočkách získáte např. na WWW.CIBELA.CZ.

Aktuální informativní seznam nalezených věcí a zvířat

Rok 2022 – věci
Rok 2022 – psi

1/22/01 - mobilní telefon
2/22/01 - chytré hodinky
3/22/01 - hodinky Avon, rukavice
6/22/02 - finanční hotovost
7/22/02 - notebook
9/22/03 - mobilní telefon
10/22/03 - dětská peněženka s hotovostí
               - cyklistická helma - nálezy převzaté z ČD,a.s. J.Hradec
11/22/03 - mobilní telefon
12/22/03 - finanční hotovost
13/22/03 - 2 x mobilní telefon
14/22/04 - mobilní telefon
15/22/04 - motokrosová taška s nářadím
16/22/04 - mobilní telefon
17/22/05 - hotovost, nůž
20/22/05 - 2x kufřík s nářadím
21/22/05 - taška s věcmi
26/22/06 - mobilní telefon
27/22/06 - zahraniční platební karta
28/22/06 - klíč od vozu
29/22/06 - holicí strojek
30/22/06 - dron
32/00/06 - mobilní telefon
33/22/06 - peněženka
34/22/06 - mobilní telefon
35/22/07 - peněženka
36/22/07 - klíče
37/22/07 - cvičební pomůcka
38/22/08 - doklady, hotovost
39/22/08 - peněženka, hotovost
40/22/08 - klíče
41/22/08 - koženková kabelka
42/22/07 - mobilní telefon
43/22/08 - finanční hotovost
44/22/08 - fitnes hodinky

   MěP/528/22/07 - kříženec jezevčíka, starý, světlehnědý, pes

 Rok 2022 –  nalezené kočky
Datum
Číslo podací Místo nálezu
Pohlaví
Popis
Umístění
 leden 2022
  Na Pohodnici kočka mouratá, dospěláCibela
 leden 2022  Na Pohodnici kocour mouraté, kotě  Cibela
 leden 2022
  Na Pohodnici
 kocour dlouhosrsté, mouraté, kotě
  Cibela
 leden 2022  Na Pohodnici kočka černé, kotě  Cibela
 20. 1. 2022   J. Hradec kočka mouraté, kotě 
 9. 2. 2022  Skrýchov kocour černobílý, zraněný spolek Písecké kočky
 6. 5. 2022 348/2022  kočka   Cibela
 25. 5. 2022 401/2022 kostel Nejsv. Trojice 3 koťata mouratá  Cibela
 26. 5. 2022 405/2022 Jiráskovo předm.č.p. 210 kocour černý, dospělý  Cibela
 11. 6. 2022 439/2022 náměstí Míru  kočka černá, zrzavé fleky  útulek sídl. Pod kasárny 1037
 20. 6. 2022 455/2022 Veterinární vyšetřovna, Otín kocour  hnědočerný  útulek sídl. Pod kasárny 1037
 26. 6. 2022 487/2022 Slavíkův lesík u sídl. Vajgar kotě dlouhosrsté, mouraté, kotě  Cibela
 1. 7. 2022 500/2022 podzemní parkoviště Albert kotě černobílé, kotě  útulek sídl. Pod kasárny 1037
 7. 7. 2022 522/2022 komunikace v Děbolíně kotě bílé, mouraté znaky, kotě  útulek sídl. Pod kasárny 1037
 12. 7. 2022 534/2022 zahrada v Políkně koťata 2 mouratá koťata  útulek sídl. Pod kasárny 1037
 13. 7. 2022 536/2022 strom u domu sídl. Vajgar 531/III koťata 2 koťata, šedé, mouratobílé  a zrzavé znaky  útulek sídl. Pod kasárny 1037
 14. 7. 2022 539/2022 Sládkova ul. 305/II kotě mouraté, delší chlup na zádech  útulek sídl. Pod kasárny 1037
 25. 7. 2022 575/2022 ČSL Legií 1000/II kotě černé  útulek sídl. Pod kasárny 1037
 7.8.2022  Na Hradbách 49/I, J.Hradec 3 koťata 2 tmavá, 1 mouraté, ještě slepá Cibela

Ztráty a nálezy, rok 2021

7.1.2022 8:22:04 | přečteno 353x | Mgr. Bc. Štěpán Mach | Celý článek
 

Ztráty a nálezy, rok 2020

25.1.2021 7:46:53 | přečteno 768x | veronika.pichova | Celý článek
 

Ztráty a nálezy, rok 2019

6.1.2020 11:19:38 | přečteno 1343x | monika.dusakova | Celý článek
 

Ztráty a nálezy, rok 2018

7.1.2019 14:47:33 | přečteno 1036x | tereza.tyserova | Celý článek
 
Vytvořeno 24.6.2011 12:01:42 - aktualizováno 7.1.2022 8:24:53 | přečteno 26691x | veronika.pichova
load