1234

Ztráty a nálezy

Agendu ztrát a nálezů zajišťuje pokladna městského úřadu. 

Jméno Telefon E-mail Adresa Č. dveří
Veronika Píchová 384 351 108 v.pichova@jh.cz Klášterská 135/II 18
Eva Sedláčková 384 351 108 sedlackova@jh.cz Klášterská 135/II 18

Nalezené věci

Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen odevzdat ji obci, na jejímž území k nálezu došlo.

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění - ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu, obvykle do 3 dnů od nálezu, nález obci, na jejímž území byla věc nalezena. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo veřejném dopravním prostředku, odevzdá nález provozovateli těchto zařízení, který s ním naloží podle jiných právních předpisů.

Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zbrojní průkazy a jiné doklady vydané orgány státní správy se předávají k provedení opatření příslušnému orgánu, který je vydal.
Kreditní a platební karty, u kterých je majitel neznámý a nelze ho zjistit, se odesílají příslušné instituci.

Předměty, které nespadají do kategorie předmětů, které nelze definovat a odevzdat jako nález, např.:

  • věci, které pro své poškození či zjevnou nefunkčnost nemohou sloužit k účelu, ke kterému sloužit mají,
  • věci, které podléhají zkáze - potraviny, krmivo, apod.,
  • věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé.

Místem, kde je možno odevzdávat nálezy, je hlavní pokladna Městského úřadu Jindřichův Hradec, Klášterská 135/II. Mimo pracovní dobu hlavní pokladny je možno nalezenou věc odevzdat na služebnu Městské policie Jindřichův Hradec, Masarykovo nám. 168/II (zadní vchod cukrárny Kaštánek).

Vlastník musí prokázat svou totožnost a před převzetím nálezu musí uvést jednoznačnou identifikaci vlastnictví nalezené věci. Po identifikaci a před vydáním nálezu je vlastník povinen uhradit Městu Jindřichův Hradec vyčíslené náklady za opatrování věci nebo zvířete, případně nálezné. Dále je s vlastníkem vyplněn protokol o předání nalezené věci nebo zvířete.

Nalezená zvířata

Nalezená zvířata na území města Jindřichův Hradec jsou odchytávána na základě oznámení nebo vlastního zjištění Městskou policií Jindřichův Hradec a v případě nezastižení nebo nezjištění majitele jsou umístěna v náhradní péči. Psi jsou umístěni v záchytných kotcích jejichž provozovatelem jsou Služby města Jindřichův Hradec www.psi-jh.estranky.cz. Informace o dalších psech a kočkách získáte např. na WWW.CIBELA.CZ.

Aktuální informativní seznam nalezených věcí a zvířat

Rok 2023 – věci
Rok 2023 – psi

8/23/03 - mobilní telefon
7/23/03 - kočárek
6/23/02 - 2 x horské kolo 
5/23/01 - mobilní telefon           
4/23/01 - pánské hodinky
3/23/01 - mobilní telefon
2/23/01 - peněženka s hotovostí
1/23/01 - náušnice


 Rok 2023 –  nalezené kočky
Datum
Číslo podací Místo nálezu
Pohlaví
Popis
Umístění
 27.1.2023
 66/2023 silnice směr Jindřiš kočka bílá, černá skvrna na hlavě a levé zadní nozeCibela

Ztráty a nálezy, rok 2022

3.1.2023 14:07:56 | přečteno 140x | Mgr. Bc. Štěpán Mach | Celý článek
 

Ztráty a nálezy, rok 2021

7.1.2022 8:22:04 | přečteno 578x | Mgr. Bc. Štěpán Mach | Celý článek
 

Ztráty a nálezy, rok 2020

25.1.2021 7:46:53 | přečteno 973x | veronika.pichova | Celý článek
 

Ztráty a nálezy, rok 2019

6.1.2020 11:19:38 | přečteno 1612x | monika.dusakova | Celý článek
 

Ztráty a nálezy, rok 2018

7.1.2019 14:47:33 | přečteno 1157x | Mgr. Bc. Štěpán Mach | Celý článek
 
Vytvořeno 24.6.2011 12:01:42 - aktualizováno 3.1.2023 14:13:45 | přečteno 29269x | veronika.pichova
load