1234

Anketa: Úpravy náměstí Míru v J. Hradci

Rada města Jindřichův Hradec dne 18. 1. 2017 rozhodla o vyhlášení ankety na výběr varianty úprav náměstí Míru v Jindřichově Hradci. Anketa probíhá od 24. 1. 2017 do 8. 2. 2017, poté bude její výsledek předložen radě města k rozhodnutí, který návrh bude připraven k realizaci.

Akce je zařazena v rozpočtu města na rok 2017 a v rámci předprojektové přípravy jsou k veřejné diskuzi předloženy dva návrhy – viz prezentace.

Anketa probíhá na webových stránkách města a zároveň je možné hlasovat v Informačním středisku města v Panské ulici, kde jsou návrhy rovněž vystaveny.

Hlasovat můžete pro jeden z těchto dvou návrhů:

Komentáře k návrhům

Návrh č. 3 obsahuje situaci vymezení pěší zóny pomocí pevných sloupků a mobiliáře, rovněž prostor parkovacích stání vymezuje pomocí pevných sloupků. Je navržen nový systém veřejného osvětlení náměstí po obvodu pěší zóny. Zachovává umístění stávajících trojic stromů, které doplňuje zelení v kontejnerech. Součástí návrhu je umístění pítka a pódia pro kulturní akce. Rozmístění jednotlivých prvků mobiliáře je zřejmé ze situace s legendou.

Návrh č. 5 obsahuje situaci ve dvou variantách – letní a zimní provoz. Vymezení pěší zóny pomocí pevných sloupků s řetězem, doplněné na exponovaných místech zvýšenými ostrůvky s posezením, rovněž plocha pro parkování v západní části náměstí je vymezena zvýšeným ostrůvkem s kolostavem. Je navržen nový systém osvětlení náměstí po obvodu pěší zóny. Veškerou zeleň navrhuje pouze v kontejnerech. Součástí návrhu je umístění pítka v místě původní studny, vyznačeném v dlažbě. V letní variantě je ve východní části umístěno pódium pro kulturní akce, v zimní variantě je doplněno stánky pro drobný prodej. Rozmístění jednotlivých prvků mobiliáře je zřejmé ze situace s legendou.

U obou návrhů je potřebné vyjádření veřejnosti zejména k ideovému řešení, nikoliv k jednotlivých detailům, které je možné u případně vybraného návrhu v průběhu zpracování podrobné dokumentace s autorem „doladit“ (např. typ svítidel nebo sloupků).

Rada města Jindřichův Hradec dne 1. února 2017 svým usnesením číslo 82/4R/2017 schválila předložení „nulové varianty“ úprav náměstí Míru ke zveřejnění jako další možnost hlasování. Nulová varianta znamená ponechání stávajícího stavu náměstí bez dalších úprav s tím, že bude navrženo pouze jednotné řešení mobiliáře.

ANKETA JE UZAVŘENA!

Historické fotografie náměstí Míru

Náměstí Míru kolem roku 1905, autor: Bohdan Liška

Náměstí Míru kolem roku 1905

Z publikace Město Jindřichův Hradec jedno z našich nejkrásnějších
 
Náměstí Míru v červnu 1965

Náměstí Míru v červnu 1965

 
 
Vytvořeno 24.1.2017 7:10:50 - aktualizováno 1.2.2017 16:01:03 | přečteno 15941x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load