1234

Anketa: Využití zámeckého pivovaru

Zámecký pivovar

Město Jindřichův Hradec žádá širokou veřejnost o vyjádření názorů na budoucí využití objektu bývalého zámeckého pivovaru.

Město Jindřichův Hradec je od roku 2016 vlastníkem objektu bývalého zámeckého pivovaru čp. 2/I. Velká část tohoto objektu byla poškozena požárem v roce 2011. Na západním křídle byla zcela zničena konstrukce zastřešení a dřevěné konstrukce stropů. Na středním křídle byla konstrukce zastřešení zničena částečně a rovněž dřevěná konstrukce stropu je z velké části poškozena. Východní křídlo nebylo požárem zasaženo, ale je částečně zchátralé z důvodu dlouhodobě zanedbané údržby. Suterén a přízemí objektu jsou zastropeny klenbami, které kromě zanedbané údržby nevykazují zásadní statické poruchy.

Celý objekt je součástí areálu státního hradu a zámku, který je nemovitou národní kulturní památkou. Tato památková ochrana bude limitovat budoucí využití objektu. V zásadě bude nezbytné zachovat původní vnější vzhled a hmotu objektu, tzn. obnovit zastřešení jednotlivých křídel v původním tvaru. Dále bude nutné zachovat dispoziční řešení dochovaných částí a v maximální míře obnovit poškozené konstrukce. Objekt je v současné době přístupný pouze z jižní a východní strany, přístup do severního dvora je blokován vlastnictvím fyzické osoby.

Město Jindřichův Hradec tímto žádá širokou veřejnost o vyjádření názorů na budoucí využití objektu bývalého zámeckého pivovaru při respektování výše uvedeného rámce památkové ochrany. Dispozice dochovaných částí objektu je zřejmá z výkresů původního stavu, uvedených v příloze.

Návrhy a podněty je možné zasílat poštou na adresu Městský úřad, odbor rozvoje, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec nebo elektronicky na adresu krampera@jh.cz, případně osobně na Městský úřad, odbor rozvoje, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec. Návrhy a podněty budou přijímány do 31. 8. 2017, poté bude provedena jejich sumarizace a výsledky projednány radou města a zastupitelstvem města.

Přílohy

ikona souboruNákres patra
ikona souboruNákres přízemí
ikona souboruNákres suterénu
ikona souboruŘez budovou
ikona souboruParcelní mapa

Vytvořeno 12.6.2017 16:52:53 | přečteno 2535x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load