1234

Splašková kanalizace H. Žďár - Políkno

Kaple v Políkně

Město Jindřichův Hradec zveřejňuje informace a dokumentaci k projektu výstavby splaškové kanalizace v místních částech Horní Žďár a Políkno.

V současné době bylo na základě žádosti a předložení PD ve stupni pro územní řízení vydáno územní rozhodnutí na uvedenou stavbu.

Dokumentace v řešeném území uvažuje s výstavbou kombinované kanalizace – gravitační kanalizace a několik tlakových větví je doplněno o 5 centrálních čerpacích stanic a výtlaky. Splaškové vody budou výtlakem napojeny na již provozovaný výtlak v J. Hradci a budou čištěny na stávající čistírně odpadních vod.

V místní části Horní Žďár jsou v současné době v provozu 3 lokální čistírny odpadních vod. Tyto budou zrušeny a jejich nátoky přepojeny na nově navrhovanou kanalizaci. Přechod výtlaku přes řeku Nežárku bude realizován zavěšením izolovaného potrubí na mostní konstrukci.

Město Jindřichův Hradec zadalo zpracování projektové dokumentace splaškové kanalizace v místních částech Horní Žďár a Políkno projekční společnosti VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA, akciová společnost, Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4, DIVIZE 02. Zveřejněné části dokumentace je k nahlédnutí níže v PDF.


Vytvořeno 1.7.2019 16:59:49 - aktualizováno 11.5.2023 8:52:00 | přečteno 2092x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load