1234

Stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů

Město má na schválenou projektovou dokumentaci vydáno pravomocné stavební povolení na cestní síť (komunikace) a pravomocné územní rozhodnutí na sadové úpravy (kácení dřevin a pěstební opatření), stavební úpravy veřejného osvětlení, vodního prvku, městský mobiliář, vodovodní a kanalizační přípojky. Dále má vydáno pravomocné rozhodnutí o povolení kácení na celkem 63 ks stromů s obvodem nad 80 cm, ale i na ostatní dřeviny a keře nedosahující tohoto obvodu. Město má dále zpracováno biologické hodnocení záměru (2012), jakož i pravomocné rozhodnutí KÚ JčK, kterým se městu J. Hradec uděluje výjimka ze zákazu rušení a zásahu do jimi užívaných sídel pro silně ohrožené druhy (netopýry). Rovněž má vydáno pravomocné rozhodnutí orgánů památkové péče, které považuje revitalizaci Husových sadů za přípustnou.

Vytvořeno 7.7.2016 12:53:31 | přečteno 1113x | Bc. Martina Pechová
load