1234

Akční plán pro rok 2016

Akční plán pro rok 2016 je doplněním Komunitního plánu sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec. Detailně rozpracovává aktivity, které mají být v tomto roce naplněny, ale dává také představu o budoucím vývoji v sociální oblasti.

Akční plán pro rok 2016 byl připraven v průběhu září až listopadu 2015 ve čtyřech pracovních skupinách zaměřených podle cílových skupin a čtyřech skupinách územních. Podle aktuálních údajů získaných od poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP J. Hradec provedly pracovní skupiny hodnocení stávajícího plánu. Na základě tohoto hodnocení pak přistoupily k úpravě stávajících opatření a aktivit. Akční plán pro rok 2016 byl odsouhlasen řídicí skupinou komunitního plánování OPR Jindřichův Hradec. Poté byl Akční plán pro rok 2016 schválen Radou města Jindřichův Hradec usnesením č. 84/4R/2016 ze dne 3. 2. 2016.

Akční plán pro rok 2016 byl zpracování díky grantu poskytnutého v rámci Grantového programu Jihočeského kraje „Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji“.

Dokument Akční plán pro rok 2016 si můžete stáhnout ikona souboruzde.

Všem patří velké poděkování za jejich aktivitu a konstruktivní spolupráci!

Kontakt:
Mgr. Monika Emrová, tel. +420 777 793 736, e-mail: emrova@jh.cz

Jihočeský kraj
  Tento projekt je financován z Grantového programu Jihočeského kraje pro rok 2015.

Vytvořeno 19.2.2016 8:54:47 | přečteno 1318x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load