1234

Akční plán pro rok 2017

Akční plán pro rok 2017 je doplněním Komunitního plánu sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec. Detailně rozpracovává aktivity, které mají být v tomto roce naplněny, ale dává také představu o budoucím vývoji v sociální oblasti.

Akční plán pro rok 2017 byl připraven v průběhu září až prosinec 2016 ve čtyřech pracovních skupinách zaměřených podle cílových skupin a čtyřech skupinách územních. Podle aktuálních údajů získaných od poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Jindřichův Hradec provedly pracovní skupiny hodnocení stávajícího plánu. Na základě tohoto hodnocení pak přistoupily k úpravě stávajících opatření a aktivit. Akční plán pro rok 2017 byl odsouhlasen řídící skupinou komunitního plánování OPR Jindřichův Hradec. Poté byl Akční plán pro rok 2017 schválen Radou města Jindřichův Hradec usnesením č. 228/9R/2017 ze dne 15.3.2017.

Akční plán pro rok 2017 byl zpracování díky grantu poskytnutého v rámci Grantového programu Jihočeského kraje „Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji“.

Dokument Akční plán pro rok 2017 si můžete stáhnout ikona souboruzde.

Kontakt:
Mgr. Monika Emrová, tel. +420 384 351 312, e-mail: emrova@jh.cz

Tento projekt je financován z Grantového programu Jihočeského kraje.Jihočeský kraj

Vytvořeno 24.3.2017 11:57:15 | přečteno 802x | Mgr. Monika Emrová
load