1234

Akční plán pro rok 2018

Akční plán pro rok 2018 je doplněním Komunitního plánu sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec. Detailně rozpracovává aktivity, které mají být v tomto roce naplněny, ale dává také představu o budoucím vývoji v sociální oblasti.

Akční plán pro rok 2018 byl připraven v průběhu listopadu 2017 až června 2018 ve čtyřech pracovních skupinách zaměřených podle cílových skupin a čtyřech skupinách územních. Podle aktuálních údajů získaných od poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Jindřichův Hradec provedly pracovní skupiny hodnocení stávajícího plánu. Na základě tohoto hodnocení pak přistoupily k úpravě stávajících opatření a aktivit. Akční plán pro rok 2018 byl odsouhlasen řídící skupinou komunitního plánování ORP Jindřichův Hradec. Poté byl Akční plán pro rok 2018 schválen Radou města Jindřichův Hradec usnesením č. 674/22R/2018 ze dne 18. července 2018.

Akční plán pro rok 2018 byl zpracován díky smlouvě o Podpoře procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II., reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003793 mezi Jihočeským krajem a Centrem pro komunitní práci jižní Čechy.

Dokument Akční plán pro rok 2018 si můžete stáhnout ikona souboruzde.

Kontakt

Mgr. Monika Emrová, tel. +420 384 351 312, e-mail: emrova@jh.cz

EU, ESF, OP Zaměstnanost
Realizováno v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II., reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003793.

Vytvořeno 20.7.2018 10:52:17 | přečteno 633x | Mgr. Monika Emrová
load