1234

Komunitní plánování sociálních služeb v období 2012-2013

Město Jindřichův Hradec v rámci „Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec“ obnovilo proces plánování sociálních služeb na území města a jeho rozšíření na území správního obvodu obce s rozšířenou působností.

V průběhu období červenec až září 2012 byla provedena  analýza poskytovatelů sociálních služeb na ORP Jindřichův Hradec, kdy součástí této analýzy byl dotazník pro poskytovatele sociálních služeb. Dalšími provedenými analýzami byla analýza potřeb osob v obtížné bytové situaci v ORP J.Hradec, analýza potřeb osob s duševním onemocněním v ORP Jindřichův Hradec a analýza potřeb seniorů v ORP Jindřichův Hradec. Všechny zpracované analýzy a výstupy z nich byly součástí setkání starostů či jiných zástupců obcí v ORP Jindřichův Hradec , které proběhlo dne 26.9.2012 v Kulturním domě Střelnice v Jindřichově Hradci.

V prvním pololetí roku 2013 byl vytvořen nový Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ORP Jindřichův Hradec a to jak v tištěné tak elektronické podobě., který byl distribuován do všech obcí ORP Jindřichův Hradec.
Další aktivitou byl Den zdraví a poskytovatelů sociálních služeb, který se uskutečnil 4.6.2013.

V rámci rozšíření plánování sociálních služeb na území ORP Jindřichův Hradec můžeme konstatovat, že došlo k navázání  spolupráce s jednotlivými obcemi v této oblasti, čemuž přispělo i setkání starostů a ostatních zástupců obcí pořádaných v září 2012.
Nástroji realizované publicity o všech aktivitách byly: webové stránky města J.Hradec (www.jh.cz), tisk, regionální televize, plakáty, informační cedulky, prezenční listiny, pozvánky.

ikona souboruPrůzkum potřeb osob s duševním onemocněním v ORP Jindřichův Hradec
ikona souboruAnalýza poskytovatelů sociálních služeb v ORP Jindřichův Hradec
ikona souboruDotazník pro poskytovatele sociálních služeb
ikona souboruAnalýza potřeb osob v obtížné bytové situaci v ORP Jindřichův Hradec

Vytvořeno 24.6.2013 11:19:55 | přečteno 1272x | Vladislav Sochna
load