1234

Co proběhlo

Všechny pracovní skupiny si vymezily hlavní priority, kterým se budou ve své další práci věnovat. Tyto priority jsou součástí zápisů ze setkání pracovních skupin.

Pracovní skupina „Senioři“ se doposud zabývala těmito tématy: pečovatelská služba, denní stacionář, osobní asistence. V letošním roce začne fungovat osobní asistence - poskytovatelem bude občanské sdružení MESADA. Členům pracovní skupiny chybí pečovatelská služba o víkendech a večer. Okrajově se tato pracovní skupina dotkla klubu důchodců a respitní péče.

Skupina „Lidé se zdravotním postižením“ věnovala hodně pozornosti bariérám ve městě. Největší diskuse se strhla k nástupům a výstupům z MHD. Osoby na invalidním vozíku by uvítali v autobusech MHD plošiny, které by jim umožnily nájezd a výjezd z autobusu. Do letošního návrhu rozpočtu města bylo zařazeno vybudování bezbariérového přístupu na zimní stadion. Dalšími řešenými tématy byly: systém podpory města, denní stacionář a osobní asistence.

Pracovní skupina „Děti a mládež“ řešila témata internetový portál, otevřená sportoviště a nízkoprahové zařízení. Pro zřízení nízkoprahového zařízení je nutné získat finance a prostory. K tématu otevřených sportovišť zmapovali studenti FM VŠE jejich dostupnost z hlediska ceny, času a kvality. Diskuse k internetovému portálu se týká převážně způsobu realizace portálu.

Pracovní skupina „Lidé ohrožení sociálním vyloučením“ rozpracovala témata krizového bydlení, občanské poradny, rómského mentora a prostory pro protidrogové centrum. Z diskuse o krizovém bydlení vzešly dvě hlavní cílové skupiny – bezdomovci a osoby propuštěné z výkonu trestu. Pro zřízení občanské poradny je třeba získat vhodné prostory.

Na zářijovém setkání pracovních skupin byla představena „Analýza poskytovatelů sociálních služeb“. Analýza poskytuje informace např. o časové dostupnosti sociálních služeb, bezbariérovosti, přístupnosti služeb klientům, jaké plány mají organizace do budoucna, co je podle nich potřeba v J. Hradci doplnit. U každého poskytovatele sociálních služeb jsou uvedeny základní informace o jejich činnosti. Kompletní analýza je zveřejněna zde na internetových stránkách pod odkazem „výsledky analýz“. 

Z distribuovaných dotazníků mezi osoby se zdravotních postižením se jich vrátilo celkem 138. Z výsledků vyplynulo, že osobám se zdravotním postižením v J. Hradci nejvíce chybí osobní asistence, denní stacionář a auto pro osoby na invalidním vozíku. Mezi činnosti, se kterými potřebují respondenti nejčastěji pomoc, patří obědy, nákupy, koupání, převoz k lékaři.

Studentky Vysoké školy ekonomické Fakulty managementu provedly na 3 středních školách v J. Hradci anketu se studenty. Celkem odpovídalo 79 žáků. Respondentům nejvíce chybí tanec, koncerty, hudební kluby. Z průzkumu také vyplývá neinformovanost o sociálních službách. Spíše se ale jedná o neznalost toho, co zahrnout pod pojem sociálních služba. Informace studenti získávají nejčastěji z internetu. Dokument je zveřejněn stejně jako Analýza poskytovatelů sociálních služeb pod odkazem „výsledky analýz“.

Na všech setkáních se již zvolili vedoucí pracovních skupin.
- Skupina „Senioři“ – Lenka Radkovičová
- Skupina „Děti a mládež“ – Mgr. Jaroslava Sedláková, PhD.
- Skupina „Osoby se zdravotním postižením“ – PaeDr. Drahomíra Blažková
- Skupina „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“ – Jaroslava Paštiková

Vytvořeno 25.11.2011 12:19:16 | přečteno 1955x | Vladislav Sochna
load