1234

KPSS v ORP JH 2020-2022

Od 1. 1. 2018 realizovalo CpKP jižní Čechy dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Jindřichův Hradec“ (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006571), jehož partnerem je město Jindřichův Hradec. 

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíle projektu na území ORP Jindřichův Hradec:

  • udržet a rozvíjet místní partnerství,
  • vypracovat akční plán sociálních služeb na rok 2019,
  • vypracovat aktuální střednědobý plán na roky 2020-2022,
  • podpořit informovanost cílových skupin o sociálních službách.
EU, ESF, OP Zaměstnanost

Hlavní aktivity projektu:

  • zajištění koordinace procesu plánování (činnost řídící skupiny a pracovních skupin, aktualizace metodik procesu plánování),
  • zpracování podkladů pro vytvoření akčního a střednědobého plánu (vyhodnocení naplnění záměrů předchozího plánu, zjišťování potřeb soc. služeb na území ORP J. Hradec, analýzy),
  • vytvoření akčního a střednědobého plánu (ve spolupráci s poskytovateli, uživateli a zadavateli sociálních služeb), plán monitoringu a vyhodnocení plnění plánu,
  • informování a zapojování účastníků procesu plánování (informační kampaň pro cílové skupiny a širokou veřejnost),
  • posílení spolupráce mezi obcemi a kraji (spolupráce obcí, spolupráce obcí s JČ krajem, spolupráce napříč krajem).

Výstupy projektu:

Kontaktní osoba:

Mgr. Monika Emrová
tel.: 384 351 312
mob.: 725 964 577
e-mail: emrova@jh.cz

Více informací naleznete na webu Centra pro komunitní práci.

Vytvořeno 17.5.2018 15:10:49 - aktualizováno 20.2.2020 8:31:22 | přečteno 1970x | Mgr. Monika Emrová
load