1234

Sociální bydlení

Pilotní ověření sociálního bydlení v J. Hradci CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006202 Prioritní osa OPZ: „2-Sociální začleňování a boj s chudobou“

Město Jindřichův Hradec v březnu 2017 zahájilo realizaci projektu Pilotní ověření sociálního bydlení v J. Hradci CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006202 Prioritní osa OPZ: „2-Sociální začleňování a boj s chudobou“.

O přidělení finanční podpory Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je realizován odborem sociálních věcí – oddělením sociálních služeb.

Cílem a účelem dotace je zanalyzování situace v oblasti bydlení a cílových skupin. Na základě zjištěných dat bude navržena Lokální koncepce sociálního bydlení v Jindřichově Hradci a budou vytvořeny podpůrné metodiky. Dojde k pilotáži nastaveného systému sociálního bydlení  prostřednictvím realizace sociální práce s osobami  rodina z cílové skupiny osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením. Následně bude pilotáž systému sociálního bydlení  ověřena. Dále bude v rámci projektu probíhat informační kampaň a aktivní spolupráce s MPSV. Účelu dotace bude dosaženo prostřednictvím realizace klíčových aktivit projektu.

V rámci projektu byla vytvořena Lokální koncepce sociálního bydlení města J. Hradec a pět metodik týkajících se sociální práce v oblasti bydlení, hodnocení bytové nouze, vyhodnocování úspěšnosti sociálního bydlení, prevence ztráty bydlení a spolupráce lokálních partnerů sociálního bydlení. Dále byly zpracovány dvě analýzy, a to analýza cílových skupin a analýza prostorové segregace v bydlení.

Jedním z výstupů projektu je brožura o lokálním systému sociálního bydlení, která je dostupná v tištěné i elektronické podobě.

EU, ESF, OP Zaměstnanost

Vytvořeno 9.5.2017 10:46:03 - aktualizováno 25.9.2018 10:30:32 | přečteno 3808x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load