1234

Odbor správy majetku města

Vedoucí odboru: Ing. Renata Severová

Úkolem odboru je zejména:

  • provádět správu a zajišťovat údržbu nemovitého majetku ve vlastnictví města,
  • nakládání s nemovitostmi města – prodej, nájem, výpůjčky, zřizování věcných břemen,
  • úkony na úseku odpadového hospodářství města.

Doručovací adresa

Městský úřad Jindřichův Hradec
Odbor správy majetku města
Klášterská 135/II
377 01 Jindřichův Hradec

JménoFunkceKontaktE-mail

odbor správy majetku města

Ing. Renata Severovávedoucí odboru správy majetku města+420 384 351 160
+420 601 360 630
severova@jh.cz
Hana Mitasovávedoucí oddělení majetkoprávního, majetkové dispozice+420 384 351 163h.mitasova@jh.cz
Ing. Aneta Gantnerovámajetkové dispozice, rozpočet+420 384 351 166gantnerova@jh.cz
Ilona Skalníkovámajetkové dispozice, účetní evidence pozemků+420 384 351 162skalnikova@jh.cz
Ing. Pavla Horákovámajetkové dispozice, zápisy do KN+420 384 351 167horakova@jh.cz
Bc. Petr Lackovedoucí oddělení správy maj. města, ekonomika odb., správa pasportů+420 384 351 161
+420 606 056 115
lacko@jh.cz
Ing. Vendula Kratochvílováodpadové hospodářství, rozpočet, honitby+420 384 351 165
+420 602 414 722
kratochvilova@jh.cz
Ladislava Ledvinkovávodohospodářský majetek, majetkové dispozice, účet. ev.+420 384 351 162ledvinkova@jh.cz
Jan Holoubekmajetkové dispozice (věcná břemena), správa objektů+420 384 351 164
+420 775 149 464
holoubek@jh.cz
Ing. Petr Uhertechnik správy majetku města+420 384 351 164
+420 724 350 335
uher@jh.cz
load