1234

Odbor správy majetku města

Vedoucí odboru: Ing. Renata Severová

Úkolem odboru je zejména:

  • provádět správu a zajišťovat údržbu nemovitého majetku ve vlastnictví města,
  • nakládání s nemovitostmi města – prodej, nájem, výpůjčky, zřizování věcných břemen,
  • úkony na úseku odpadového hospodářství města.

Doručovací adresa

Městský úřad Jindřichův Hradec
Odbor správy majetku města
Klášterská 135/II
377 01 Jindřichův Hradec

JménoFunkceKontaktE-mail
Severová Renata, Ing.vedoucí odboru správy majetku městaTel: +420 384 351 160severova@jh.cz
Lacko Petr, Bc.vedoucí oddělení správy maj. města, ekonomika odb., správa pasportůTel: +420 384 351 161lacko@jh.cz
Holoubek Janmajetkové dispozice (věcná břemena), správa objektůTel: +420 384 351 164holoubek@jh.cz
Ledvinková Ladislavavodohospodářský majetek, majetkové dispozice, účet. ev.Tel: +420 384 351 162ledvinkova@jh.cz
Talknerová Vendula, Ing.odpadové hospodářství, rozpočet, honitbyTel: +420 384 351 165v.talknerova@jh.cz
Uher Petr, Ing.technik správy majetku městaTel: +420 384 351 164uher@jh.cz
Mitasová Hanavedoucí oddělení majetkoprávního, majetkové dispoziceTel: +420 384 351 163h.mitasova@jh.cz
Gantnerová Aneta, Ing.majetkové dispozice, rozpočetTel: +420 384 351 166gantnerova@jh.cz
Horáková Pavla, Ing.majetkové dispozice, administrativa, zápisy do KNTel: +420 384 351 167horakova@jh.cz
Skalníková Ilonamajetkové dispozice, účetní evidence pozemkůTel: +420 384 351 162skalnikova@jh.cz
load