1234

Odbor vnitřní správy

MěÚ, budova Klášterská 135

Vedoucí odboru: Mgr. Jiří Olšar

Struktura odboru:

  • oddělení personální,
  • oddělení provozní,
  • oddělení informatiky a výpočetní techniky.

Mezi hlavní činnosti odboru především patří technické zajištění chodu městského úřadu, výpočetní a kancelářská technika, autoprovoz, správa a vybavení budov, mzdové a personální agendy, podatelna, ověřování podpisů a listin, finanční agendy (čerpání rozpočtu místní správy, objednávky, fakturace za služby, nájmy, …)

Doručovací adresa

Městský úřad Jindřichův Hradec
Odbor vnitřní správy
Klášterská 135/II
377 01 Jindřichův Hradec

JménoFunkceKontaktE-mail

odbor vnitřní správy

Mgr. Jiří Olšarvedoucí odboru vnitřní správy+420 384 351 100
+420 606 782 442
olsar@jh.cz
Petra Ištvánik Nováková, DiS.vedoucí personálního oddělení, personalistika, platy+420 384 351 105
+420 720 953 321
p.novakova@jh.cz
Lenka Boukalováplaty, personalistika, vzdělávání+420 384 351 105boukalova@jh.cz
Miluše Kubůvedoucí provozního oddělení+420 384 351 107
+420 728 466 311
m.kubu@jh.cz
Radka Peškovápodatelna MěÚ, úřední deska, ověřování+420 384 351 110r.peskova@jh.cz
Hana Kostkovápodatelna MěÚ, archiv+420 384 351 110kostkova@jh.cz
Mgr. Marie Packovápodatelna MěÚ, ověřování+420 384 351 109packova@jh.cz
Lukáš Buštařidič, údržba budov+420 384 351 112
+420 724 816 117
busta@jh.cz
Pavel Kudrfalecřidič, údržba vozidel+420 384 351 112
+420 702 086 178
kudrfalec@jh.cz
Břetislav Machúklid, údržba, řízení vozidel+420 384 351 112
+420 722 983 649
b.mach@jh.cz
Ivo Šicnervedoucí oddělení informatiky, GIS, SW, správa sítě+420 384 351 101
+420 606 030 205
sicner@jh.cz
Ing. Ondřej Černýměstský IS, programové vybavení+420 384 351 102
+420 721 291 809
cerny@jh.cz
Ladislav Vítůspráva sítě, HW, ICT+420 384 351 103
+420 721 291 810
vitu@jh.cz
Mgr. Bc. Štěpán Machwebmaster, publikační IS+420 384 351 104
+420 702 167 670
mach@jh.cz
load