1234

Územně analytické podklady 2008

Rozbor udržitelného rozvoje území ke konci roku 2008

logo_IOP

Projekt "ÚAP ORP Jindřichův Hradec" byl spolufinancován z evropských fondů v rámci Integrovaného operačního programu. Více informací na www.strukturalni-fondy.cz/iop

_______________________________________________________________________________

Na území ORP Jindřichův Hradec byla vypracována studie Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ). Forma zpracování vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Textová část rozboru (SWOT analýzy) se skládá z následujících částí:

ikona souboruPodklady pro RURÚ Dokument obsahuje přehled podkladů na základě kterých byl rozbor vypracován.
ikona souboruVyhodnocení obcí  Dokument obsahuje RURÚ pro jednotlivé obce z ORP Jindřichův Hradec
ikona souboruSouhrnné hodnocení Dokument je souhrnnou studií na celé území ORP Jindřichův Hradec


Přílohy k textovým částem studie

A) výkresy

Soubory s výkresy jsou pro jednodušší tisk vícestránkové (30 stran).
Umístění listů v rámci plochy ORP J.Hradec (klad listů) je zobrazen vždy na poslední straně (strana 30).
Vysvětlivky ke značkám používaným na mapě jsou zobrazeny vždy na straně 28.

ikona souboruvýkres hodnot území
ikona souboruvýkres limitů využití území
ikona souboruvýkres záměrů na provedení změn
ikona souboruvýkres problémů k řešení v ÚPD

poznámka:
Originální soubory s výkresy v plném rozlišení zde nebylo možno vzhledem k jejich velikosti umístit (každý z výkresů má velikost okolo 80 MB). V případě potřeby jsou k disposici na oddělení územního plánování v Jindřichove Hradci

B) přílohy k souhrnnému hodnocení

ikona souboruD1 Doprava
ikona souboruE1 Energetika - plynovody, teplovody
ikona souboruE2 Energetika – zásobování el.energií
ikona souboruG1 Geologie, odpady, ochrana ovzduší
ikona souboruG2 Geologie, odpady, ochrana ovzduší
ikona souboruO1 Obrana státu a CO
ikona souboruP1 Ochrana přírody a krajiny - ÚSES
ikona souboruP2 Ochrana přírody a krajiny
ikona souboruP3 Ochrana přírody a krajiny
ikona souboruP4 Ochrana přírody a krajiny – ZPF
ikona souboruPAM1 Památky
ikona souboruR1 Pilíř hospodářství
ikona souboruR2 Pilíř životního prostředí
ikona souboruS1 Spoje
ikona souboruST1 Statistické údaje byty 2001-2007
ikona souboruST2 Statistické údaje saldo migrace
ikona souboruU1 Hodnoty
ikona souboruU2 Urbanismus plochy s rozdílným způsobem využití
ikona souboruU3 Urbanismus záměry
ikona souboruU4 Archeologická naleziště
ikona souboruV1 Vodohospodářství zranitelné oblasti
ikona souboruV2 Vodohospodářství záplavová území
ikona souboruV3 Vodohospodářství zásobování vodou
ikona souboruV4 Vodohospodářství čištění odpadních vod
ikona souboruV5 Vodohospodářství vodní toky a plochy, útvar podzemních vod
ikona souboruV6 Investice do půdy meliorace

Vytvořeno 5.8.2011 7:05:17 | přečteno 3335x | vladimir.kopp
load