1234

Evidence zemědělců

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, tedy která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, je povinna se zaevidovat jako zemědělský podnikatel.

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádost o provedení změny v této evidenci nebo o vyřazení z této evidence lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Evidence zemědělských podnikatelů je vedena na základě ustanovení § 2e až § 2h zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství pověřenými obcemi - viz. níže:

Evidence zemědělského podnikatele
(vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu se zobrazením jeho údajů z veřejné části)

Vytvořeno 10.10.2011 10:22:26 - aktualizováno 19.1.2015 10:39:16 | přečteno 5550x | Jan Nořinský
load