1234

ZAJÍMAVÉ ODKAZY PRO PODNIKATELE

(obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, podpora podnikání apod.)

JUSTICE.CZ  http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Uvod.aspx
oficiální server českého soudnictví

ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK  http://www.rzp.cz/
vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu se zobrazením jeho údajů z veřejné části

PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM http://www.podnikatel.cz/
Čtenáři například v sekci „Start podnikání“ naleznou důležité informace, rady i návod pro začínající podnikatele.
Mohou využívat 25 praktických kalkulaček pro každý den (př. pro výpočet nemocenské, mateřské, daně z nemovitosti nebo daňovou kalkulačku). Dále mají k dispozici více než 80 formulářů, přičemž většina z nich je interaktivní pro vyplnění na počítači.

BUSINESSINFO.CZ  http://www.businessinfo.cz/
BusinessInfo.cz je oficiálním portálem pro podnikání a export. Cílem portálu je zjednodušit zejména malým a středním podnikatelům orientaci v informacích a službách poskytovaných státní správou. Portál je provozován vládní agenturou CzechTrade a jeho gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Informace o živnostenském podnikání naleznete především v rubrikách:
- fáze podnikání http://www.businessinfo.cz/cs/faze-podnikani.html
Průvodci a praktické informace k jednotlivým fázím podnikatelského cyklu (zahájení podnikání, provoz podnikání, rozvoj podnikání, ukončení podnikání)
- živnostenské podnikání http://www.businessinfo.cz/cs/legislativa-pravo/zivnostenske-podnikani.html
Kromě zákona, jenž upravuje podmínky živnostenského podnikání, v rubrice naleznete průvodce ohlášení jednotlivých živností, obsahové náplně živností, adresář živnostenských úřadů v ČR a další texty související s živnostenskou problematikou.
- podnikatelské prostředí http://www.businessinfo.cz/cs/podnikatelske-prostredi.html
Aktuální stav podnikatelského a investičního prostředí České republiky i jejích jednotlivých regionů, statistická data, analytické materiály i připravovaná vládní opatření, poradna podnikatele.

POVINNOSTI OSOB DOČASNĚ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY NA ÚZEMÍ ČR http://www.mpo.cz/dokument50168.html
Naleznete zde základní informace potřebné k dočasnému a příležitostnému poskytování služeb na území České republiky v činnostech, které jsou živnostmi, včetně oznamování výkonu regulované živnosti uznávacímu orgánu.

PODPORA PODNIKÁNÍ  http://www.crr.cz/cs/podpora-podnikani/een-o-nas/
Enterprise Europe Network je mezinárodní síť, která účinně radí a poskytuje cenné informace malým a středním podnikatelům a firmám. Cílem je zvýšit jejich konkurenceschopnost na evropském trhu. Jedno z pracovišť této sítě působí i při Centru pro regionální rozvoj ČR.
Co Enterprise Europe Network nabízí:
- poradenství v otázkách evropské legislativy a dalších předpisů
- informace o podmínkách podnikání v rámci celé Evropy
- pomoc při vyhledávání obchodních partnerů v zahraničí
- využívání celoevropské databáze nabídek/poptávek
- zajištění zpětné vazby mezi podniky v EU a Evropskou komisí
- odborné letáky, elektronický měsíčník, publikace k evropské problematice

Vytvořeno 8.2.2012 16:03:04 - aktualizováno 3.3.2017 7:43:48 | přečteno 2748x | Jan Nořinský
load