1234

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí se člení na:

  • oddělení vodního a lesního hospodářství,
  • oddělení ochrany prostředí.

Odbor je umístěn v budově úřadu práce (bývalá budova okresního úřadu) v Janderově ulici 147/II, ve druhém poschodí v kancelářích č. 35–42.

Doručovací adresa

Městský úřad Jindřichův Hradec
Odbor životního prostředí
Klášterská 135/II
377 01  Jindřichův Hradec

Odbor životního prostřední vykonává státní správu v oblasti vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací, lesního hospodářství, myslivosti, rybářství, ochrany zvířat proti týrání, ochrany zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, čistoty ovzduší a ochrany přírody a krajiny.

JménoFunkceKontaktE-mail
Nováková Ivana, Ing.vedoucí odboru životního prostředíTel: +420 384 351 280i.novakova@jh.cz
Šelepová Petra, DiS.vedoucí oddělení ochrany prostředí, ochrana přírodyTel: +420 384 351 287selepova@jh.cz
Bartušková Soňaodpadové hospodářství, ZPFTel: +420 384 351 292bartuskova@jh.cz
Hesoun Petr, Ing.ochrana přírody a krajinyTel: +420 384 351 293hesoun@jh.cz
Kozlovská Mariezemědělství, ZPFTel: +420 384 351 291kozlovska@jh.cz
Štěpán Vladimír, Ing.vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářstvíTel: +420 384 351 284stepan@jh.cz
Caklová Klaudia, Ing.vodní hospodářstvíTel: +420 384 351 281caklova@jh.cz
Hrádková Věralesnictví, rybářství, admin.Tel: +420 384 351 282hradkova@jh.cz
Kostková Markéta, Bc.myslivost, týrání zvířatTel: +420 384 351 284m.kostkova@jh.cz
Svobodová Kateřina, DiS.vodní hospodářstvíTel: +420 384 351 285k.svobodova@jh.cz
Štefanová Veronika, Ing.vodní hospodářstvíTel: +420 384 351 286stefanova@jh.cz
load