1234

Informace pro vlastníky lesů

Z důvodu nastalé nepříznivé situace v lesích a neúplné informovanosti veřejnosti prezentuje Městský úřad Jindřichův Hradec, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů, na této stránce informace pro jednotlivé vlastníky lesů.

Z důvodu kůrovcové kalamity v lesích prezentujeme informační leták ikona souboruKalamitní kůrovcové desatero, ve kterém mohou vlastníci lesů nalézt praktické informace, jak čelit kůrovcové kalamitě a jak v konkrétních případech při napadení stromů kůrovcem postupovat, jak kůrovcové stromy účinně asanovat a s kým celý problém konzultovat. Dodržování v letáku uvedených zásad může napomoci k ochraně jak majetku vlastního, tak i majetku sousedních vlastníků, jak ukládá zákon o lesích.

Dále přikládáme informační leták ikona souboruKůrovci – vážná hrozba pro smrkové lesy, který vlastníkům lesů poskytuje informace o jednotlivých druzích kůrovců, identifikaci jimi napadených stromů a o zásadách efektivní ochrany lesních porostů.

Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019. Příjem žádostí o poskytnutí příspěvku probíhá od 21. 7. do 18. 9. 2020. Výše příspěvku pro žadatele činí 398 Kč/m3. Oprávněným žadatelem je vlastník lesa nebo jiná osoba s právy a povinnostmi vlastníka lesa. Žádosti se podávají u příslušného krajského úřadu.

Veškeré informace k programu jsou uveřejněny na adrese eagri.cz/prispevky-kurovec. Na tomto odkaze naleznou případní žadatelé především ikona souboruzásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku, a ikona souborumetodickou příručku pro žadatele. Pro dotazy žadatelů je dále k dispozici e-mailová adresa prispevky-kurovec@mze.cz a telefonní linka 221 815 031 (v provozu od pondělí do pátku od 8 do 15 hod.).

Dále přikládáme ikona souborupřehled dotačních programů pro lesní hospodářství a myslivost (stav k 21. 7. 2020).

Vytvořeno 30.7.2018 15:55:48 - aktualizováno 28.7.2020 11:03:36 | přečteno 2947x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load