1234

Inventarizace stromů

STROM

Město Jindřichův Hradec nechalo zpracovat inventarizaci stromů na plochách všech parků a sídlišť ve městě. Díky webovým stránkám tak budou mít občané možnost identifikovat strom, který je zajímá, zjistit jeho zdravotní stav, popřípadě další informace.

Inventarizace byla zpracována  firmou SAFE TREES s.r.o.  za finanční podpory  Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí v rámci Programu zeleň do měst a jejich okolí.  V rámci projektu „Inventarizace sídelní zeleně v Jindřichově Hradci“ byla provedena inventarizace zeleně na 8 nejexponovanějších lokalitách – tzn. na plochách všech parků (U sv. Trojice, Jablonského sady, Husovy sady, Park pod GVN a Mertovy sady) a sídlišť (U Nádraží, Vajgar a Hvězdárna).  Díky inventarizaci má Město Jindřichův Hradec ale i široká veřejnost možnost získat informace o jednotlivých stromech v parcích a na sídlištích, o jejich stavu, druhu a perspektivě. Všechny  zinventarizované  stromy jsou zaneseny do mapového projektu, který je volně přístupný na www.stromypodkontrolou.cz. Chcete-li se dozvědět něco bližšího o stromu  který Vám roste před domem či v blízkém parku, stačí kliknout na stránky, zvolit mapový portál, přiblížit si lokalitu a strom, uvidíte tak informační kartu stromu a fotografie. Podrobnější informace o zinventarizovaných stromech je možné získat na MěÚ J.Hradec, odboru životního prostředí nebo na Službách města Jindřichův Hradec s.r.o.. Inventarizace slouží především správcům zeleně tj. Službám města Jindřichův Hradec s.r.o., jako koncepční materiál, podle kterého bude plánována péče o zeleň ve městě a navrhovány  nové výsadby.

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

SFZP, obrázek se otevře v novém okněMZP, obrázek se otevře v novém okněStromy pod kontrolou, obrázek se otevře v novém okně

Vytvořeno 6.5.2015 14:58:38 | přečteno 3427x | petra.selepova
load