1234

Územní studie sídelní zeleně

Územně plánovací dokumentace

Územní plán Jindřichův Hradec  (účinnost 14.2.2014)
registrační list (celostátní evidence iLAS)
Územní plán Jindřichův Hradec
 Na stránkách města Jindřichův Hradec je přístupná i Mapová aplikace územní plán Jindřichův Hradec  která zobrazuje vybrané výkresy s možností interaktivní práce.

Zprávy o uplatňování územního plánu
ikona souboruzpráva 1 (schválena 25.9.2019, navazuje změna č.1)
ikona souborupříloha1 (ke zprávě 1)
ikona souborupříloha2 (ke zprávě 1)


Regulační plán městské památkové rezervace Jindřichův Hradec (účinnost 30.3.2021)
registrační list (celostátní evidence iLAS)
Regulační plán

Územně plánovací podklady

Tyto územní studie je možno nalézt v Mapové aplikaci se zapnutou vrstvou územní studie. Kompletní dokumentaci k vydaným územním studiím (ve formátu PDF) je možno v mapové aplikaci získat po kliknutí myší do mapy na plochu příslušné územní studie. Studie které dosud nebyly vypracovány, nemají v mapové aplikaci vyplněno "Datum schválení studie".

Územní studie sídelní zeleně Jindřichův Hradec

(možnost využití od 30.9.2019)

Tato územní studie řeší celé správní území města Jindřichův Hradec, proto nebylo možno studii vložit do mapové aplikace kde jsou ostatní územní studie. Odkazy na vydané dokumenty jsou umístěny přímo zde.

registrační list (celostátní evidence iLAS)
textová část (studie sídelní zeleně Jindřichův Hradec)

výkresová část (studie sídelní zeleně Jindřichův Hradec)


load