1234

Organizační struktura

starosta - Mlčák Jan, Ing., MBA
 1. místostarostka - Blížilová Magda, Ing.
 2. místostarosta - Staněk Radim , Bc.
 3. místostarosta - Kadeřábek Miroslav, Bc.
 městská policie
  vrchní strážník - Müller Luboš, Mgr.
   zástupce vrchního strážníka - Brabec Petr
    velitel směny
     stálá služba - služba Stálá
     strážník
 obchodní společnosti zřízené městem
  Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
   ředitel společnosti Služby města Jindřichův Hradec s.r.o. - Ježek Ivo, Ing.
    vedoucí střediska Služby města Jindřichův Hradec - Dvořák Petr, Bc.
    zaměstnanec Služeb města Jindřichův Hradec s.r.o. - Dvořák Jan; Mrázek Vladimír; Nedvěd František; Reisnerová Eliška; Smrčková Lenka; Šteflíčková Květa
 oddělení interního auditu
  vedoucí oddělení interního auditu
   kontrolní činnost - Kuklová Dana
 organizační složky zřízené městem
  Městská kultura Jindřichův Hradec
   pověřený vedením Městská kultura Jindřichův Hradec, výstavní dům Stará radnice - Jedlička Martin
    čerpání rozpočtu, dramaturgie a produkce kult. akcí - Kubát Jiří, Ing.
    dramaturgie a produkce kult. akcí
    dramaturgie a propagace kina - Frühauf Čestmír
    pronájmy, propagace kult. akcí - Palkovičová Martina
    recepce výstavního domu Stará radnice - radnice Stará
    správa budovy KD Střelnice - Snížek Petr
    výstavní dům Stará radnice
    zástupce vedoucího, dramaturgie kult. akcí - Bačáková Ivana
 tajemník - Holý Karel, Mgr. Bc.
  odbor dopravy
   vedoucí odboru dopravy - Heřman Zbyněk, Ing.
    oddělení evidence řidičů
     vedoucí oddělení evidence řidičů - Rohrbach Miroslav, Mgr.
      bodový systém, admin. - Čoudková Marie
      bodový systém, evid. - Janíková Miluše
      dopravní přestupky - Ježek Petr, Bc.; Krupicová Jaroslava, Ing.; Nováček Jan, Bc.
      dopravní přestupky, zkušební komisař - Hůzl Václav
      přest. v zákon. pojištění
      řidič. průkazy, admin. - Malíková Dana
      řidičské průkazy, evid. - Vlková Dagmar
      zkušební komisař - Měrtl David
    oddělení registrace vozidel
     vedoucí oddělení registrace vozidel - Krahulik Jozef, Ing.
      registr. vozidel, technik - Bednářová Petra, Ing.
      registrace vozidel - Bílková Lenka; Charvátová Jana, Bc., DiS.; Pokorná Lenka; Závodská Miroslava
    oddělení silničního hospodářství
     vedoucí oddělení silničního hospodářství - Antušek Luděk
      siln. doprava, obslužnost - Krátký Jaroslav
      silniční hospodářství - Hanousková Simona, Bc.
  odbor finanční
   vedoucí finančního odboru - Dvořáková Gabriela, Ing.
    oddělení místních poplatků
     vedoucí oddělení místních poplatků - Fleišmanová Alena
      správa místních poplatků - Heine Barbora, Ing.; Kopáčková Kateřina
    oddělení účetnictví a rozpočtu
     vedoucí oddělení účetnictví a rozpočtu - Dvořáková Milena
      daň z přidané hodnoty - Wegschmiedová Jana, Ing.
      hlavní pokladna - Sedláčková Eva
      rozpočtář - Nováková Jana, Ing., DiS.
      úč. a evid. majetku, pojišt. - Píchová Alena
      účetní - Hořejší Jana; Kaucká Daniela; Zárubová Blanka
      účetní, ztráty a nálezy - Píchová Veronika
  odbor kanceláře starosty
   vedoucí odboru kanceláře starosty - Říhová Jana, JUDr.
    oddělení cestovního ruchu a marketingu
     vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu - Bedrnová Zuzana
      IS, propagace města - Pípalová Pavlína; Popelková Jana
      IS, propagační materiály
      Jindřichohradecký zpravodaj - Kozlová Marcela
      referent destinačního managementu - Píšová Barbora
    oddělení krizového řízení
     vedoucí oddělení krizového řízení, válečné hroby - Pešek Jaroslav, Ing. Bc.
      kriz. řízení, BOZP a PO - Kotil Karel, Bc.
    oddělení organizační
     vedoucí organizačního oddělení - Bartošková Karolína, Ing.
      referent zahraničních vztahů - Kolář Petr, Mgr.
      sekretariát, zápisy RMě, arch. sl. - Nápravníková Eliška, DiS.
      sekretariát, zápisy ZMě, spis. sl. - Korandová Iva
      tisková mluvčí - Čermáková Eliška, Mgr.
    oddělení právní
     vedoucí právního oddělení, zast. města, normotv., pověřenec pro ochranu osobních údajů - Pošvář Vít, Mgr. Bc.
      ev. smluv, vymáh., admin. - Čapek Lukáš
      evid. pohled., vymáhání - Bulant Michal, Mgr.; Tajmlová Nikola, Ing.
      referent
      veř. podpora, stížnosti, petice
    oddělení přestupků
     vedoucí oddělení přestupků, přestupková agenda, metodika - Smrž Pavel, Ing. Bc.
      přestupková agenda - Gabriel Rudolf; Stellner Miroslav, Bc.; Závodná Michaela, DiS.
  odbor rozvoje
   vedoucí odboru rozvoje - Hron Karel, Ing.
    oddělení investic
     vedoucí oddělení investic - Tejčka Karel
      investiční technik - Bombala Václav; Klhůfek Martin, Bc.; Voves Martin, Ing.
      kontrola rozpočtů, BOZP - Nováková Iva, Ing.
    oddělení památkové péče
     vedoucí oddělení památkové péče, přest. v kult. - Bureš Milan, PhDr.
      památková péče - Mynaříková Sylva, RNDr.
    oddělení strategického rozvoje
     vedoucí oddělení strategického rozvoje - Pechová Martina, Bc.
      administrátor veřejných zakázek - Nápravník Ivan, Ing.
      podpora meziobecní spolupráce
      roz. prog. administrativa - Nováková Miroslava
      rozvoj, analýzy
      rozvoj. programy, dotace - Petráková Lucie, Ing.; Vacková Radka
      sprm
  odbor sociálních věcí
   vedoucí odboru sociálních věcí - Šindelářová Zdeňka, Mgr.
    domov pro matky s dětmi Políkno
     vedoucí DMD Políkno - Přibylová Romana, Mgr.
      zástupce vedoucího DMD Políkno
    oddělení sociálně-právní ochrany
     vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí - Longinová Marcela, Mgr.
      kurátor pro děti a mládež - Kubáková Žaneta, Bc., DiS.
      kurátor pro děti a mládež, kurátor pro dospělé
      Kurátor pro děti, dospělé, VRTD, ZSVČ
      Podpora standardizace sociálně-právní ochrany
      sociálně-právní ochrana dětí - Arnoštová Kateřina, Bc.; Dušková Ivona, Bc., DiS.; Dytrichová Eva, Bc.; Houserová Ivana, Bc.; Papáčková Lucie , Mgr. ; Picková Marika, DiS.
      sociálně-právní ochrana dětí, náhr.rodin.péče
      sociálně-právní ochrana dětí, NRP - Burdová Lenka, DiS.; Dvořáková Karolína, Bc., DiS.
      SPO, vítání naroz. dětí
    oddělení sociálních služeb
     vedoucí oddělení sociálních služeb - Sotonová Simona, Bc., DiS.
      fin. dotace, rozp., admin.,vítání naroz.dětí - Zwickerová Martina
      opatrovnictví - Hajnová Štěpánka; Pavelková Zdeňka
      opatrovnictví, sociální práce
      pilotní ověření sociálního bydlení v J. Hradci
      SENIOR centrum: volnočasové aktivity pro seniory - Novotná Blanka, Bc.
      sociální práce - Hurdová Tereza, DiS.; Rešlová Magda, Bc., DiS.; Rýparová Zuzana, Bc.
      sociální práce, dotace, VRTD, vítání naroz. dětí
      sociální práce, DPS, jubilea, parkovací průkazy pro osoby se ZP - Houšková Blanka, Mgr.
      sociální práce, kurátor pro dospělé - Tesařová Pavla, Bc.
    rodinná poradna
     psycholog Rodinné poradny - Mochar Karel, Mgr. Bc.
     sociální pracovník
  odbor správy majetku města
   vedoucí odboru správy majetku města - Severová Renata, Ing.
    oddělení majetkoprávní
     vedoucí oddělení majetkoprávního, majetkové dispozice - Mitasová Hana
      majetkové dispozice, administrativa, zápisy do KN - Horáková Pavla, Ing.
      majetkové dispozice, rozpočet - Gantnerová Aneta, Ing.
      majetkové dispozice, účetní evidence pozemků - Skalníková Ilona
    oddělení správy majetku města
     vedoucí oddělení správy maj. města, ekonomika odb., správa pasportů - Lacko Petr, Bc.
      majetkové dispozice (věcná břemena), správa objektů - Holoubek Jan
      odpadové hospodářství, rozpočet, honitby - Talknerová Vendula, Ing.
      technik správy majetku města - Uher Petr, Ing.
      vodohospodářský majetek, majetkové dispozice, účet. ev. - Ledvinková Ladislava
  odbor školství, mládeže a tělovýchovy
   vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy - Kubíčková Kateřina, Ing., MBA
    oddělení služeb pro školy
     vedoucí oddělení služeb pro školy, personal. a platy
      personalistika a platy škol - Ptáčníková Jana; Schimková Jitka
      platy a vedení účetnictví škol - Baštová Lenka, Ing.
      vedení účetnictví škol - Hanzalová Eva; Nováková Ivana; Vocílková Hana
    oddělení školství
     vedoucí oddělení školství - Hemberová Jana
      evidence majetku - Broukalová Jana
      fin. dot., sport. a dět. org. - Dvořák Michal
      referent - Hudziecová Kateřina, Ing.
      rozpočty, rozbory ZŠ, MŠ - Antušková Lenka, Ing.; Markesová Jana
      technik, opr. a inv., BOZP - Roh Zdeněk, Mgr.
      výkaznictví ZŠ, MŠ
  odbor vnitřní správy
   vedoucí odboru vnitřní správy - Olšar Jiří, Mgr.
    oddělení informatiky a výpočetní techniky
     vedoucí oddělení informatiky, geografický IS, SW, správa sítě - Šicner Ivo
      městský IS, programové vybavení - Černý Ondřej, Ing.
      správa sítě, HW, ICT - Vítů Ladislav
      webmaster, publikační IS - Mach Štěpán, Mgr. Bc.
    oddělení personální
     vedoucí personálního oddělení, personalistika, platy - Ištvánik Nováková Petra, DiS.
      platy, personalistika, vzdělávání - Boukalová Lenka
    oddělení provozní
     vedoucí provozního oddělení - Kubů Miluše
      ověřování, Czech Point, veřejné sbírky - Packová Marie, Mgr.
      podatelna MěÚ, úřední deska, archiv - Kostková Hana
      podatelna MěÚ, úřední deska, ověřování, Czech Point - Pešková Radka
      řidič, údržba budov - Bušta Lukáš
      řidič, údržba vozidel - Kudrfalec Pavel
      údržba budov - Mach Břetislav
  odbor výstavby a územního plánování
   vedoucí odboru výstavby a územního plánování - Krejčí Bohumil, Ing.
    oddělení stavebního a územního řízení
     vedoucí oddělení stavebního a územního řízení - Šafránek Bedřich
      administrativa, spis. služba - Pundová Eva, DiS.
      referent - Bednářová Blanka; Soukupová Iva; Šánová Romana; Špilauerová Helena; Tůmová Eva, Ing.; Zemanová Jana
      stavební a územní řízení
    oddělení územního plánování
     vedoucí oddělení územního plánování - Vozábalová Petra, Ing.
      podklady pro ÚP, admin.
      referent - Bojanovský Josef; Jirsová Veronika, Bc.; Přibylová Ivana
      referent a architekt města
      ÚP v obvodu, dokument.
      ÚP ve správním obvodu
      územně analytické podkl. - Kopp Vladimír, Ing.
  odbor živnostenský a správních činností
   vedoucí odboru živnostenského a správních činností - Krafka Jaroslav, Ing.
    oddělení matriky
     vedoucí oddělení matriky, svatební obřady - Svitáková Radka
      matrika narození, ověřování, Czech Point - Zabloudilová Petra
      matrika úmrtí, ověřování, Czech Point - Bočková Milena
    oddělení správních činností
     vedoucí oddělení správních činností, občanské průkazy - Svobodová Věra
      cestovní doklady - Hrabinová Radomíra; Nováčková Dagmar; Rypalová Gabriela
      evidence obyvatel - ISEO, výpisy z ISEO - Sládková Dana
      evidence obyvatel, změna trvalého pobytu - Schrutzová Jaroslava
      občanské průkazy, příjem - Krůšková Jana
      občanské průkazy, výdej - Krůšková Jana, ml.
    oddělení živnostenské
     vedoucí živnostenského odd., registr živností, výpisy, evidence zemědělců - Veith Karel
      registrace živností, výpisy z živnostenského rejstříku - Nováková Jana, Ing., DiS.; Pešková Pavla
      správní řízení, evidence přestupků, hazardní hry - Jelínková Markéta, Mgr.
      živnostenská kontrola - Eichlerová Iva; Tóthová Jana
  odbor životního prostředí
   vedoucí odboru životního prostředí - Nováková Ivana, Ing.
    oddělení ochrany prostředí
     vedoucí oddělení ochrany prostředí, ochrana přírody - Šelepová Petra, DiS.
      odpadové hospodářství, ZPF - Bartušková Soňa
      ochrana přírody a krajiny - Hesoun Petr, Ing.
      ochrana přírody, admin.
      zemědělství, ZPF - Kozlovská Marie
    oddělení vodního a lesního hospodářství
     vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství - Štěpán Vladimír, Ing.
      lesní hospodářství
      lesnictví, rybářství, admin. - Hrádková Věra
      myslivost, týrání zvířat - Kostková Markéta, Bc.
      ochrana ovzduší a vod
      vodní hospodářství - Caklová Klaudia, Ing.; Svobodová Kateřina, DiS.; Štefanová Veronika, Ing.
  samostatné oddělení správy bytů
   vedoucí oddělení správy bytů - Humlová Pavla
    bytový technik, opravy - Sedlák Miroslav
    bytový technik, služby - Procházka Petr
    domovník DPS - Blížil Petr
    nájmy, služby, admin., byty - Jounová Tereza
    nájmy, služby, admin., nebytové prostory - Soudková Radka
    po pracovní době, víkendy a svátky - služba Havarijní
    účetní
    účtování SVJ, fakturace - Sedláčková Jana; Slámová Ivana, Ing.


Vytvořeno 4.4.2011 13:54:10 | přečteno 27349x | Vladislav Sochna
load