1234

Úřední deska

Vyhledat oznámení
Vyvěšeno v období:kalendář kalendář
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
27.5.2022 - 11.7.2022 Krajský úřad České Budějovice - vyhlášení výběrového řízení pro obor cévní chirurgie - ambulantní a jednodenní péče, pro území okres Jindřichův Hradec KÚ JčK nabídka zaměstnání
27.5.2022 - 11.7.2022 Krajský úřad České Budějovice - vyhlášení výběrového řízení pro obor chirurgie - ambulantní a jednodenní péče, pro území okres Jindřichův Hradec KÚ JčK nabídka zaměstnání
DOP/28974/22/KJ 26.5.2022 - 10.6.2022 stanovení PÚP - MK p. č. 2/1 k. ú. Kunžak, úprava veřejného prostranství ODBOR DOPRAVY opatření obecné povahy
OŽP/29792/22/Ca-364 26.5.2022 - 10.6.2022 Rozhodnutí - Napojení vrtu Valtínov VA-1 na stávající rozvod pitné vody v k. ú. Valtínov ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ veřejná vyhláška
DOP/29843/22/HE 26.5.2022 - 10.6.2022 Opatření obecné úpravy provozu na silnici III-1343 v místní části Malý Ratmírov ODBOR DOPRAVY opatření obecné povahy
25.5.2022 - 16.6.2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Jindřichův Hradec - aukční vyhláška č. CJH/51/2022 - nemovitost v k.ú. Jindř.Hradec ÚZSVM veřejná vyhláška
25.5.2022 - 13.6.2022 EG.D Brno, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.06.2022 od 08:00 do 13:00 Jindř.Hradec, sídl. U Nádraží č.p. 947, 948, 949, zastávka MHD a garáže u č.p. 947 EG.D Brno, a. s. různé
23.5.2022 - 2.7.2022 Oznámení dle § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů SMO BUKOVSKÁ VODA dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.
23.5.2022 - 7.6.2022 Okresní správa sociálního zabezpečení Jindřichův Hradec - oznámení o možnosti převzít písemnost OSSZ J.Hradec veřejná vyhláška
DOP/24088/22/KJ 23.5.2022 - 7.6.2022 stanovení PÚP - Plavsko, kanalizační přípojka, III/14814 ODBOR DOPRAVY opatření obecné povahy
3105/826/2022/3 23.5.2022 - 7.6.2022 Oznámení o uložení písemnosti ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ veřejná vyhláška
23.5.2022 - 8.6.2022 Oznámení o vydání změny č. 2 ÚP Žďár a doručení úplného znění územního plánu ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ veřejná vyhláška
20.5.2022 - 9.6.2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 dobrovolného svazku obcí Mikroregion Jindřichohradecko Mikroregion Jindřichohradecko dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.
28556/2022 20.5.2022 - 8.6.2022 Prodej pozemku p.č. 4007/3, obec i k.ú. J. Hradec MěÚ Jindřichův Hradec prodej nemovitostí
DOP/22848/22/KJ 20.5.2022 - 4.6.2022 stanovení PÚP - Nová Bystřice, MK č. 1, oprava místní komunikace ODBOR DOPRAVY opatření obecné povahy
19.5.2022 - 9.6.2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Jindř.Hradec - aukční vyhláška č. CJH/52/2022 - nemovité věci v k.ú. Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
19.5.2022 - 7.6.2022 EG.D Brno, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 07.06.2022 od 7:30 do 19:00 Jindřichův Hradec I, II, III a Otín - dle přílohy EG.D Brno, a. s. různé
OKS/28044/22/BK 18.5.2022 - 19.7.2022 Oznámení - potřebný počet podpisů na peticích MěÚ Jindřichův Hradec volby
OKS/28056/22/BK 18.5.2022 - 19.7.2022 Oznámení - seznam obcí MěÚ Jindřichův Hradec volby
OKS/27980/22/BK 18.5.2022 - 19.7.2022 Oznámení - počet členů Zastupitelstva města Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec volby
KUJCK 58714/2022 17.5.2022 - 1.6.2022 Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení pro záměr "Prodejna potravin LIDL J. Hradec KÚ JčK různé
17.5.2022 - 6.6.2022 EG.D Brno, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 06.06.2022 od 7:30 do 17:30 Jindř.Hradec TS Garáže, část ul. Jarošovská a odběr Žula Rácov v ul. U Dolního Skrýchova, areál bývalé Olejny a objekt Správy a údržby silnic. EG.D Brno, a. s. různé
17.5.2022 - 2.6.2022 Směna pozemků k.ú. Děbolín MěÚ Jindřichův Hradec prodej movitého majetku
VÚP/27647/22/Ša 16.5.2022 - 31.5.2022 Výzva - vyjádření k podanému odvolání - Novostavba objektu občanského vybavení, Jindřichův Hradec ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ veřejná vyhláška
DOP/25928/22/An 16.5.2022 - 31.5.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - D. Lhota, rekonstrukce hráze rybníka Blatec ODBOR DOPRAVY opatření obecné povahy
DOP/24091/22/Hn 16.5.2022 - 31.5.2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Otín u Jindřichova Hradce ODBOR DOPRAVY opatření obecné povahy
16.5.2022 - 3.6.2022 Pronájem bytu č. 5 v domě Jakubská 339, Jindřichův Hradec IV MěÚ Jindřichův Hradec pronájem nemovitostí
13.5.2022 - 1.6.2022 Pronájem bytu č. 2 v domě U Knihovny 1178, Jindřichův Hradec II MěÚ Jindřichův Hradec pronájem nemovitostí
13.5.2022 - 1.6.2022 Pronájem bytu č. 3 v domě Vajgar 660, Jindřichův Hradec III. MěÚ Jindřichův Hradec pronájem nemovitostí
VÚP 26671/2022/JI 12.5.2022 - 1.7.2022 Oznámení konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Velký Ratmírov ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ veřejná vyhláška
VÚP 26617/2022/Vo 12.5.2022 - 7.7.2022 Oznámení konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 1 ÚP Dolní Pěna ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ veřejná vyhláška
VÚP 26239/2022/Pb 11.5.2022 - 11.6.2022 Oznámení o vystavení návrhu 2. zprávy o uplatňování územního plánu Pluhův Žďár ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ veřejná vyhláška
10.5.2022 - 9.6.2022 Ministerstvo obrany Praha 6 - oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
5.5.2022 - 6.6.2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2021 ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA různé
27.4.2022 - 8.6.2022 Krajský úřad České Budějovice - vyhlášení výběrového řízení pro obor praktické lékařství pro děti a dorost pro území okres Jindřichův Hradec KÚ JčK nabídka zaměstnání
26.4.2022 - do odvolání Dobrovolný svazek obcí Česká inspirace - povinně zveřejňované údaje MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
22.4.2022 - 2.6.2022 Krajský úřad České Budějovice - vyhlášení výběrového řízení pro obor zubní lékařství, pro území okres Jindřichův Hradec KÚ JčK nabídka zaměstnání
VÚP 21142/2022/Vo 13.4.2022 - 3.6.2022 Oznámení konání veřejného projednání návrhu změny č. 2 ÚP Nová Bystřice ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ veřejná vyhláška
FIN/19385/22/Fm 5.4.2022 - 31.12.2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události MěÚ Jindřichův Hradec různé
29.3.2022 - do odvolání Krajský úřad České Budějovice - rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2022 ze dne 28.3.2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru KÚ JčK veřejná vyhláška
17.12.2021 - 31.1.2023 1. výzva Dotačního programu města Jindřichův Hradec na podporu sportu v roce 2022 MěÚ Jindřichův Hradec dotace - výzvy
7.12.2021 - 31.12.2022 Mikroregion Jindřichohradecko - oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Jindřichohradecko MěÚ Jindřichův Hradec veřejná vyhláška
MZE-49892/2021-16212 16.9.2021 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy - vývoj kalamitního poškození lesních porostů na území ČR ----- veřejná vyhláška
19.7.2021 - 30.6.2022 Oznámení SMO Bukovská voda SMO BUKOVSKÁ VODA dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.
26.5.2021 - do odvolání Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu Mikroregionu Jindřichohradecko za rok 2020 Mikroregion Jindřichohradecko různé
33784/2020-MZE-16212 29.7.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita na celém území ČR ----- veřejná vyhláška
23.7.2020 - do odvolání Město Jindřichův Hradec - podmínky pro přijetí do pracovního poměru - pracovní pozice strážník Městské policie Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec nabídka zaměstnání
17110/2020-MZE-16212 8.4.2020 - 31.12.2022 Opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita na celém území ČR ----- různé
7.6.2018 - 31.12.2023 Dokumenty k finančnímu hospodaření města Jindřichův Hradec MěÚ Jindřichův Hradec dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.
22.3.2017 - do odvolání Informace o povinně zveřejňovaných údajích dobrovolného svazku obcí Česká inspirace MěÚ Jindřichův Hradec dokumenty podle zákona č. 250/2000 Sb.
Vytvořeno 29.1.2021 13:33:35 | přečteno 353881x | ernest
load