1234

Portál Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - oddělení územního plánování spustil začátkem roku 2014 Portál digitální mapy veřejné správy Jihočeského kraje (dále jen portál), který obsahuje veřejně přístupné informace týkající se zejména územně plánovací činnosti na území Jihočeského kraje.

Jednou z hlavních skupin informací (zelená lišta v horní části úvodní stránky portálu) je "Územní plánování" obsahující územně plánovací podklady, dokumentace a další informace týkající se Jihočeského kraje jako celku i jednotlivých obcí kraje, v následujícím členění:

Podskupina "Jihočeský kraj" obsahuje:

 • Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje
 • Regulační plány krajského významu
 • Územní studie krajského významu
 • Územně analytické podklady což jsou podklady zpracované jednotlivými obcemi s rozšířenou působností, používané zejména pro potřeby zpracování územně plánovacích dokumentací
 • Ostatní podklady
 • Stavební uzávěry

Podskupina "Obce v kraji" obsahuje:

 • Územní plány a další nástroje územního plánování - kde jsou k nahlédnutí všechny platné územní plány a regulační plány obcí a měst v Jihočeském kraji a to nejen jako dokumenty ve formátu .pdf, ale také jako mapové podklady. Podrobné vysvětlení jak pracovat s touto aplikací (např. dopracovat se k územnímu plánu konkrétní obce) najdete zde: ikona souborugeoportál_HELP 
 • Územně analytické podklady ORP - zde jsou územně analytické podklady rozčleněny podle jednotlivých ORP

Dalšími podskupinami jsou např. směrnice a metodiky, mezinárodní projekty, dotační programy a důležité kontakty.

Úvodní stránka portálu obsahuje ještě další skupiny informací:
Skupina "Úvod" obsahuje odkazy na oblíbené mapy (mapy nejčastěji používané) a ve spodní části stránky jsou nejaktuálnější informace týkající se portálu

Skupina "Mapy" obsahuje následující:

 • Všechny mapy
 • Regionální rozvoj a územní plánování
 • Účelová katastrální mapa
 • Školství a sociální služby
 • Doprava a silniční hospodářství
 • Referenční mapy
 • Životní prostředí
 • Ostatní
 • Mapy pro mobilní zařízení

Skupina "Ke stažení" obsahuje různé dokumenty ve formátu .pdf, např. mapové kompozice, zápisy ze seminářů a porad.

Skupina "Odkazy" obsahuje informace nad rámec Jihočeského kraje, např. mapové portály státních organizací, mapové portály měst a obcí.

Veškeré dokumenty, mapové aplikace a další informace jsou průběžně aktualizovány a doplňovány. Odpovědi na často kladené dotazy a základní informace týkající se obecně územního plánování najdete zde: ikona souboruFAQ

Vytvořeno 9.2.2017 10:37:06 | přečteno 4236x | vladimir.kopp
load