1234

Volby 2023

Veškeré informace, které se týkají příprav a průběhu volby prezidenta republiky v jindřichohradeckých volebních okrscích, najdete na našem webu přehledně zde na jednom místě.

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu prezidenta republiky (1. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. Případné druhé kolo se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023.


Informace k volbám

Kontakty:

Mgr. Michal Bulant, 384 351 213, e-mail: bulant@jh.cz
Lukáš Čapek, 384 351 217, e-mail: capek@jh.cz

Celková koordinace voleb

Mgr. Bc. Karel Holý, tajemník, budova MěÚ Jindřichův Hradec, Klášterská 135, kancelář č. 217 (tel.: 384 351 207, mob.: 702 118 464, e-mail: holy@jh.cz)

Právní podpora ve dnech voleb

Mgr. Barbora Pešková, vedoucí právního oddělení, tel.: 702 246 999


VOLBY COVID

Informace se vztahují pouze na ty voliče, kteří jsou v období voleb prezidenta republiky (řádný termín prvního kola ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a druhého kola 27. a 28. ledna 2023) v izolaci nebo v karanténě z důvodu nemoci Covid-19. Ostatní voliči (bez nařízené izolace či karantény, anebo v izolaci či v karanténě z jiných důvodů) hlasují podle podmínek stanových zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky. VÍCE INFORMACÍ ZDE


PŘENOSNÁ VOLEBNÍ SCHRÁNKA

(II. kolo volby prezidenta republiky)

Může nastat situace, že se volič nemůže vůbec dostavit do volební místnosti. V tomto případě může požádat městský úřad nebo ve dnech voleb přímo komisi (čísla jsou uvedena níže v PDF) o možnost hlasování do přenosné volební schránky. V tomto případě se 2 členové komise dostaví s přenosnou schránkou za tímto voličem. Navštívit ale mohou pouze voliče, který se zdržuje v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla komise zřízena!

Požádat o zajištění hlasování do zvláštní přenosné volební schránky lze pouze telefonicky v pracovních dnech v úředních hodinách na evidenci obyvatel tel. číslech - +420 384 351 336 a +420 384 351 346.

Pracovnicím úřadu sdělte prosím jméno, příjmení, bydliště, telefonní spojení a den a hodinu, kdy byste rádi přenosnou volební schránku využili.

ikona souboru

Kontakty do volebních místností


Kdy můžu volit

Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek 27. a sobotu 28. ledna 2023. V pátek se volební místnosti otevírají ve 14:00 a zavírají se ve 22:00. V sobotu je možné přijít k volbám od 8:00 do 14:00.

Hlasovací lístky

Pro druhé kolo volby prezidenta republiky volič obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti.

Kde můžu volit 

Pro voliče z Jindřichova Hradce máme dostupnou mapovou aplikaci Mapa volebních okrsků.

Při volbě prezidenta republiky může volič hlasovat také na voličský průkaz ve volební místnosti pro volební okrsek, v jehož obvodu není přihlášen k trvalému pobytu.

Pokud chcete volit mimo své trvalé bydliště, potřebujete voličský průkaz. O ten můžete zažádat na obecním úřadě podle místa trvalého bydliště dvojím způsobem:

  • písemně do 20. ledna 2023 do 16:00 (2. kolo) pomocí datové schránky nebo v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem,
    • O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana (vyžaduje elektronickou identitu a datovou schránku).
  • osobně do 25. ledna 2023 do 16:00 (2. kolo) na obecním úřadě v místě trvalého bydliště.

Na Městském úřadě Jindřichův Hradec lze o voličský průkaz požádat na odboru živnostenském a správních činností, pracoviště evidence obyvatel, č. dveří 60 (přízemí), ulice Janderova.

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu najdete na stránce Dokumenty k volbám.

Voličský průkaz vydá úřad nejdříve 15 dní před volbami (29. prosince 2022). Dle způsobu podání jej zašle na adresu uvedenou v žádosti, případně osobně předá buď vám, nebo tomu, kdo má vaši plnou moc s ověřeným podpisem.

Pokud vám je vydán voličský průkaz, musíte jej mít k volbám s sebou a před hlasováním ho odevzdat volební komisi. Pouhé předložení průkazu totožnosti nestačí.

Při ztrátě voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Informace pro okrskové volební komise v případě potíží voličů s občanskými průkazy

V případě problémů s občanským průkazem, kterému vypršela platnost, či jiných potíží týkajících se evidence obyvatel, se můžete telefonicky obrátit na pracovnice městského úřadu: 384 351 336 (evidence obyvatel), 384 351 343 (občanské průkazy).

Seznam kandidátů a výsledky voleb

Na webu Českého statistického úřadu www.volby.cz najdete seznamy kandidátů. 

V sobotu 28. 1. 2023 po uzavření volebních místností ve 14:00 můžete průběžně sledovat výsledky voleb ve vaší obci také na webu www.volby.cz.

Důležité odkazy

Informace Ministerstva vnitra ČR

Web Ministerstva vnitra ČR k volbám

Informace Krajského úřadu Jihočeského kraje

Hledáme členy do okrskových volebních komisí

volby 2022

Ve dnech 13. a 14. ledna 2023 se uskuteční první kolo volby prezidenta České republiky. V případě konání druhého kola se volba prezidenta uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna 2023. Pokud máte zájem o účast v okrskových volebních komisích ve volebních místnostech v Jindřichově Hradci a jeho místních částech, hledáme právě Vás. Stačí vyplnit tento online formulář.

3.11.2022 9:24:11 | přečteno 4395x | eliska.cermakova | Celý článek
 

Dokumenty k volbám

29.11.2022 8:38:02 - aktualizováno 29.11.2022 8:38:07 | přečteno 2321x | Mgr. Bc. Štěpán Mach | Celý článek
 

Voličské průkazy

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

29.11.2022 8:38:20 | přečteno 1554x | Mgr. Bc. Štěpán Mach | Celý článek
 
load