1234

Zveřejňované informace


Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, resp. podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, ve znění vyhlášky č. 416/2008 Sb., a podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

4.4.2011 14:06:06 - aktualizováno 22.2.2022 11:40:04 | přečteno 32666x | Mgr. Bc. Štěpán Mach | Celý článek
 

Poskytnuté informace

Přehled odpovědí na dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1.3.2016 9:18:32 - aktualizováno 24.1.2022 12:02:43 | přečteno 8004x | vit.posvar | Celý článek
 

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony (zákon 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

3.5.2018 8:51:49 - aktualizováno 2.9.2022 11:51:33 | přečteno 7195x | Mgr. Bc. Štěpán Mach | Celý článek
 

Ochrana oznamovatelů

Máte podezření na korupci či jiné protiprávní jednání týkající se činnosti města Jindřichův Hradec, jeho organizačních složek či Městské policie Jindřichův Hradec?

23.12.2021 7:53:01 | přečteno 620x | Mgr. Bc. Karel Holý | Celý článek
 

Zásady ochrany osobních údajů

Město Jindřichův Hradec je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

24.5.2018 10:39:33 - aktualizováno 29.1.2021 7:28:48 | přečteno 2894x | Mgr. Bc. Štěpán Mach | Celý článek
 
load