1234

Zásady ochrany osobních údajů

Město Jindřichův Hradec je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

Správce osobních údajů:

Město Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II
377 01  Jindřichův Hradec

Úřední hodiny, kontakty

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Barbora Pešková
E-mail: poverenec@jh.cz
Telefon.: 384 351 201
Adresa: Klášterská 135/II, 377 01  Jindřichův Hradec

Zpracování osobních údajů

Město Jindřichův Hradec tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 GDPR přístup ke zpracovávaným osobním údajům, opravu zpracovávaných osobních údajů, výmaz zpracovávaných osobních údajů, omezení zpracování zpracovávaných osobních údajů a právo na přenositelnost zpracovávaných osobních údajů.

Město Jindřichův Hradec tímto informuje subjekty údajů o právu za podmínek stanovených čl. 21 GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů námitky.

Výše uvedená práva je stěžovatel oprávněn uplatnit v písemné listinné (žádost s úředně ověřeným podpisem) nebo elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným el. podpisem nebo datová schránka) na kontaktních údajích správce uvedených výše.

Město Jindřichův Hradec tímto informuje subjekty údajů, že mají možnost podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů za podmínek stanovených čl. 77 GDPR stížnost, jestliže se domnívají, že zpracováním jejich osobních údajů je porušeno GDPR.

Město Jindřichův Hradec tímto informuje subjekty údajů, že mají za podmínek stanovených čl. 79 GDPR právo na účinnou soudní ochranu, jestliže mají za to, že jejich práva byla porušena v důsledku zpracování jejich osobních údajů v rozporu s GDPR.

Město Jindřichův Hradec informuje o právu konzultace problematiky zpracování osobních údajů s pověřencem pro ochranu osobních údajů města Jindřichův Hradec, přičemž je možné po předchozím objednání využít osobní konzultace s pověřencem.

Město Jindřichův Hradec nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V rámci činností města Jindřichův Hradec nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 GDPR.

Zpracování osobních údajů na webových stránkách města

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů. Toto zpracovávání podléhá GDPR.

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.

Aplikace hlášení závad

Při vkládání příspěvku do aplikace hlášení závad (na webu i v mobilní aplikaci Jindřichův Hradec v mobilu) zpracováváme Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje neuvádíme veřejně a slouží jako protispamové opatření a jako kontaktní údaje pro odpovědi na Váš příspěvek.

Rezervační systém

Při on-line objednání k přepážkám na Odboru dopravy a Odboru živnostenském a správních činností pomocí rezervačního systému zpracováváme Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto údaje neuvádíme veřejně a slouží pro korektní vyřízení objednávky (zaslání PIN kódu pro vyvolávací systém či pro zrušení objednávky, ověření totožnosti na přepážce).

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši adresu IP a e-mailovou adresu jako protispamové opatření a kontaktní údaj pro odpovědi. Tyto údaje neuvádíme veřejně. Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů (viz výše).

Smluvní strany

Správcem osobních údajů je město Jindřichův Hradec. Zpracovatelem v rámci webových stránek je společnost as4u.cz, s.r.o.

Vytvořeno 24.5.2018 10:39:33 - aktualizováno 27.2.2023 7:54:04 | přečteno 4204x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load