1234

Elektronická podatelna

Elektronická adresa elektronické podatelny: podatelna@jh.cz
Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Jindřichův Hradec.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:
Městský úřad Jindřichův Hradec
Klášterská 135/II
377 01 Jindřichův Hradec

Úřední hodiny podatelny
Pondělí 7.00 – 17.00 hod.
Úterý 7.00 – 15.30 hod.
Středa 7.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 7.00 – 15.30 hod.
Pátek 7.00 – 13.30 hod.

Městský úřad Jindřichův Hradec neumožňuje doručování datových zpráv prostřednictvím technického zařízení v budovách Městského úřadu.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

  • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Městského úřadu
  • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Vzor datové zprávy:
Potvrzení doručení datové zprávy
Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Jindřichův Hradec podatelna@jh.cz DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.
Identifikátor dokumentu:
S pozdravem jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Městského úřadu

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: HTML, PDF, DOC, JPG, RTF , případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na 3,5" disketách zformátovaných pro některý z „windowsovských“ systémů souborů (NTFS, FAT), dále na CD, ZIP, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:
Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@jh.cz, případně na poštovní adresu Městského úřadu.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

load