1234

Cena vodného a stočného

cevak

Vodné a stočné pro rok 2021 - dvousložková forma

Pohyblivá složka činí:

vodné: 32,40 Kč / m3 bez DPH, tj. 35,64 Kč / m3 vč. 10% DPH

stočné: 27,08 Kč / m3 bez DPH, tj. 29,79 Kč / m3 vč. 10% DPH

Pevná složka vodného a stočného je stanovena podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru a její výše je uvedena v následující tabulce

Kategorie vodoměru

Pevná složka


(Kč/vodoměr/rok)

z vodného
bez DPH

 ze stočného
bez DPH

celkem
bez DPH

Celkem
vč. 10% DPH

A

710.0

735.0

1 445.0

1 589.50

B

4 089.0

4 232.0

8 321.0

9 153.10

C

11 357.0

11 752.0

23 109.0

25 419.90

D

25 547.0

26 436.0

51 983.0

57 181.30

E

181 582.0

187 899.0

369 481.0

406 429.10

F

408 476.0

422 688.0

831 164.0

914 280.40

Pevná složka stočného z jiných zdrojů

4,11 Kč/m3 bez DPH

load