1234

Cena vodného a stočného

cevak

Vodné a stočné pro rok 2023 - dvousložková forma

Pohyblivá složka činí:

vodné: 40,31 Kč / m3 bez DPH, tj. 44,34 Kč / m3 vč. 10% DPH

stočné: 32,85 Kč / m3 bez DPH, tj. 36,14 Kč / m3 vč. 10% DPH

Pevná složka vodného a stočného je stanovena podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru a její výše je uvedena v následující tabulce

Kategorie vodoměru

Pevná složka


(Kč/vodoměr/rok)

z vodného
bez DPH

 ze stočného
bez DPH

celkem
bez DPH

Celkem
vč. 10% DPH

A

710.0

735.0

1 445.0

1 589.50

B

4 087.0

4 231.0

8 318.0

9 149.80

C

11 351.0

11 750.0

23 101.0

25 411.10

D

25 533.0

26 432.0

51 965.0

57 161.50

E

181 458.0

187 847.0

369 305.0

406 235.50

F

408 181.0

422 553.0

830 734.0

913 807.40

Pevná složka stočného z jiných zdrojů

4,28 Kč/m3 bez DPH

load