1234

Rozpočet města

Rozpočet v aplikaci MONITOR

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

Rozpočet města Jindřichův Hradec najdete na adrese: https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00246875.

Klikací rozpočet města

Pravidelně aktualizovaný klikací rozpočet města najdete také na Rozpočtovém portálu, který sbírá data přímo z aplikací města.

Participativní rozpočet

Máte nápad, co v našem městě vylepšit? Schází vám něco ve vašem okolí? Participativní rozpočet („PaR“) je tady pro vás. Z rozpočtu města Jindřichův Hradec pro rok 2024 bude vyčleněna částka 1 775 000 Kč určená na realizaci projektů občanů. Rozhodovat, co se v našem městě změní, budeme právě letos v rámci prvního ročníku participativního rozpočtu.

O co v PaR jde? Stačí mít zajímavý nápad, splnit několik pravidel, vyplnit formulář a můžeme společně zrealizovat projekt až do výše 700 000 Kč. O tom, které projekty budou vybrány, rozhodne hlasování veřejnosti. Jednou z možných forem zapojování občanů do veřejného dění, utváření podoby a chodu města je tzv. participativní rozpočet. Participativní rozpočet je proces zapojení veřejnosti do rozhodování o vynaložení určité části veřejných financí vyčleněných z rozpočtu města. V rámci něj navrhují, na jaké veřejně prospěšné projekty bude část financí použita, o návrzích hlasují, diskutují, přičemž výslednou realizaci zajistí město.

Zapojit se do PaR můžete na adrese: https://participace.mobilnirozhlas.cz/mujhradec/.

Vytvořeno 29.3.2021 8:15:16 - aktualizováno 22.3.2023 10:56:11 | přečteno 1528x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load