1234

Voličské průkazy

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Pokud chcete volit mimo své trvalé bydliště, potřebujete voličský průkaz. O ten můžete zažádat na obecním úřadě podle místa trvalého bydliště dvojím způsobem:

  • písemně do 6. ledna 2023 do 16:00 (1. kolo), do 20. ledna 2023 do 16:00 (2. kolo) pomocí datové schránky nebo v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem,
    • O voličský průkaz je možno požádat také prostřednictvím Portálu občana (vyžaduje elektronickou identitu a datovou schránku).
  • osobně do 11. ledna 2023 do 16:00 (1. kolo), do 25. ledna 2023 do 16:00 (2. kolo) na obecním úřadě v místě trvalého bydliště.

Na Městském úřadě Jindřichův Hradec lze o voličský průkaz požádat na odboru živnostenském a správních činností, pracoviště evidence obyvatel, č. dv. 60 (přízemí), ulice Janderova.

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu najdete na stránce Dokumenty k volbám.

Voličský průkaz vydá úřad nejdříve 15 dní před volbami (29. prosince 2022). Dle způsobu podání jej zašle na adresu uvedenou v žádosti, případně osobně předá buď vám, nebo tomu, kdo má vaši plnou moc s ověřeným podpisem.

Pokud vám je vydán voličský průkaz, musíte jej mít k volbám s sebou a před hlasováním ho odevzdat volební komisi. Pouhé předložení průkazu totožnosti nestačí.

Při ztrátě voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Vytvořeno 29.11.2022 8:38:20 | přečteno 1429x | Mgr. Bc. Štěpán Mach
load