1234

Beinkoles

Beinkoles

Když se budete procházet po městě, vezměte to cestou přes horní náměstí a zastavte se u domu čp. 168/II zvaného Beinkoles, kde nyní sídlí provozovna Kaštánku. Kupte si s sebou lahodnou kávu a užijte si toulky našim krásným městem. Nabízíme vám počtení o historii a architektuře tohoto domu.

Beinkoles, čp. 168/II

Architektura

Rozlehlý patrový dům, samostatně stojící na okraji náměstí. Je obdélníkového půdorysu s valbovou střechou. Nejstarší část domu je renesanční, ze 16. století. Nejdříve byl rozšířen přistavením asi třímetrového traktu na sever, později byl celý dům prodloužen dozadu. Hlavní průčelí má pět okenních os, přízemí je upravené novodobě, ve 20. století, pasováním v omítce, průchodem a výkladci. Patro má klasicistní členění s pilastry a profilovanými šambránami oken, s římsovými supraportami na konzolách a festony. V původní ose průčelí je balkon na kamenných konzolách. Boční průčelí o 11 a 12 okenních osách jsou téměř hladká, zadní průčelí má obdobné členěni jako průčelí hlavní. Jsou tu i mohutné kamenné konzoly, balkon se nedochoval. Dům je hodnotný klasicistními úpravami z 19. století a staršími klenutými prostory. Svou výraznou hmotou dotváří prostor náměstí i parku.

Historie

Starý dům s balkonem do náměstí Tomáše Garrigua Masaryka vlastnil začátkem minulého století židovský obchodník Ludvík Beinkoles (nar. 1884), který v něm bydlel a provozoval velkoobchod s moukou. S celou rodinou zahynul v Osvětimi. Před 2. světovou válkou zde byla firma Rolny – obchod s oděvy; vchod do ní byl ze strany parku. Pod balkonem byl obchod s obuví pana Dosbaby, ve stávajícím průchodu měl malý krámek pan Prášek, nabízející teplé koňské párky za 1 Kč. V prvním patře byl po roce 1945 zásobovací úřad, kde se vydávaly lístky na potraviny, ale také např. poukazy na boty nebo kola. Po znárodnění obou obchodů po roce 1948 v přízemí prodejna pečiva, kakaa, mléka a zákusků – mléčný bufet, v zadní části byla pekárna. Po roce 1989 krátce prodejna potravin, po jejím krachu cukrárna Kaštánek. V budově dnes sídlí také Městská policie a některá oddělení Městského úřadu Jindřichův Hradec. Loni 25. září 2020 byly před budovou umístěny takzvané kameny zmizelých připomínající rodinu Beinkolesovu (celý článek zde).


Beinkoles

Beinkoles

Beinkoles

 
Beinkoles

Beinkoles

 
kameny zmizelých - rodina Beinkolesova

kameny zmizelých - rodina Beinkolesova

 
Beinkoles

Beinkoles

 
 
Vytvořeno 23.4.2021 14:14:12 | přečteno 375x | eliska.cermakova
load