1234

Bývalá městská lázna

městská lázna

Věděli jste, že ve výklenku mezi domy ve spodní části náměstí Míru najdete bývalou městskou láznu? Pojďme si při naší další procházce povědět něco více o historii dalšího bezesporu zajímavého jindřichohradeckého městského domu.

Architektura

Patrový dům ve svahu s klasicistním průčelím. Levá, tříosá část má patro v poloze zvýšeného přízemí. Fasády jsou téměř hladké, členěné pouze šambránami s klenákem, okna novodobá s poutcem, osazena za špaletou. Vpravo je rizalit, pravá část průčelí má drobné měřítko, starobylá okna jsou v líci zdi. Vstup je opatřen kamenným sedátkovým portálem, goticko - renesančním, saského typu z roku 1550. Není jisté, jestli portál datuje přestavbu, nebo jestli z tohoto roku pochází celý dům. Uvnitř jsou různě klenuté i plochostropé prostory, některé klenby pocházejí až z doby po roce 1801, kdy bylo sníženo přízemí a zřízeno patro. Dům je pozoruhodný portálem i zadním průčelím, kde byl přistavěn k městské hradbě a že je tu 1,6 metru tlustá. V pohledech dům jednak uzavírá uličku, hlavně se však uplatňuje z druhé strany v dálkových pohledech přes Malý Vajgar.

Historie

Letopočet na kamenném ostění ukazuje na rok 1550, nicméně její existence je nesporně starší, jak dokládají zápisy o tom, že „od Tomana lazebníka koupil ji v r. 1544 Kašpar lazebník“. Bydlel zde holič, bradýř, který „trhal zuby, léčil kuří oka, sázel baňky, na jaře a na podzim pouštěl žilou, seškrabával bílé z jazyka“. Lázeň byla mycí a potící. Dokladem lazebnictví v tomto domě jsou dodnes kamenné vany ve sklepení. Ustálenou povinností lazebníků bylo pouštět v pátek do lázně zadarmo „žáky, učedníky, tovaryše a chudé vůbec a v zimě v týž den lázně vytápěti“. Nebylo by jistě od věci tradice v tomto směru i nyní dodržovat...


Městská lázna

městská lázna

městská lázna

 
městská lázna

městská lázna

 
městská lázna

městská lázna

 
městská lázna

městská lázna

 
JH   panorama

JH panorama

 
 
Vytvořeno 7.4.2021 11:43:59 | přečteno 616x | eliska.cermakova
load